By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 69-70
Annotation: O tradici Pražského divadelního festivalu německého jazyka a zásluhách P. Kohouta o něj.
Article
2
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka vydavatele o čísle s mnoha biografickými, beletristickými a obrazovými materiály k jubileu P. Kohouta.
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 231, 2. 10., s. 18
Annotation: Referát o sporu P. Kohouta se sponzorem Pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 270, 20. 11., s. 7
Annotation: Článek o ukončení spolupráce z obav o zánik festivalu z finančních důvodů.
Article
5
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 256, 3. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 3. 11. 2009
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 19, 2009/2010, č. 15/16, 13. 12. 2010, Literární a výtvarná příloha, s. 1
Annotation: O historii festivalu (1. ročník 1996), původním projektu A. Königsmarka Pro Thalia a o překladech textů E. Jelinekové; úryvky z textu E. J. Rechnitz...
Article
8
by Augustová, Zuzana, 1963-
Published Praha : Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Výbor ze studií a kritických statí obsahuje texty věnované inscenacím německy píšících autorů u nás, jejich české recepci, působení Pražského...
Book