By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 10
Annotation: O české recepci her E. Jelinekové.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 6, 16. 3., s. 14
Annotation: Kritická glosa.
Article
4
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: O kontaktu E. Jelinekové se souborem divadla v Uherském Hradišti u příležitosti příprav inscenace její hry Bambiland.
Article
5
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 17, 2006, č. 1/2, s. 149-163
Annotation: Srovnávací studie.
Article
6
by Csáky, Moritz, 1936-, Lunzer, Heinz, 1948-, Střítecký, Jaroslav, 1941-, Zajac, Peter, 1946-
Published Bratislava : Praha : Divadelný ústav ; Divadelní ústav, 1999.
Annotation: Sborník studií a ukázek z děl čtyř představitelů vídeňské moderny, mj. s uvedenými příspěvky; se soupisem Doporučená literatura (s. 193-199),...
Book
7
In: Čtyřikrát jinak. -- s. 7
Annotation: Úvod vedoucí projektu - společného vydání textů čtyř autorek (povídek a esejů M. Fiedlerové a rakouské autorky S. Mold, filmového scénáře...
Book Chapter
8
by Bahr, Hermann, 1863-1934, Kvapil, Jaroslav, 1868-1950
Published Bern : Peter Lang, 2007.
Annotation: Edice korespondence a dokumentů, s oddíly: Einleitung (s. 11-59, s kapitolami: Zur Biographie Hermann Bahrs; Zur Biographie Jaroslav Kvapils; Die erste...
Book
10
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze sborníku (vydaného péčí Divadelních ústavů v Bratislavě a v Praze) věnovaného čtveřici vídeňských autorů z přelomu 19. a 20....
Article
11
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 163-172
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o české recepci Grillparzerovy hry (1824) a jejích pozdějších travestiích, zejména od E. F. Hoppa (přeložil J. N. Štěpánek).
Article
14
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949-, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
16
by Bregant, Michal, 1964-, Kofroň, Václav, 1965-, Voráč, Jiří, 1965-
Published Praha ; Brno : Národní filmový archiv : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - odbočka Brno = Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut - Aussenstelle Brünn : PVS Verleger, 2003.
Annotation: Dvojjazyčný česko-německý sborník je výstupem ze semináře uspořádaného na podzim 1996 a začátkem r. 1997 v Praze, Brně a Vídni; první...
Book