By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 22/23 (46/47), 2009, s. 207-246
Annotation: Studie analyzuje hudebně-dramatické představení Phasma Dionysiacum Pragense, které se konalo 5. 2. 1617 na Pražském hradě, na základě dosud neznámého...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 15, 1963/1964, č. 3, listopad 1964, s. 144
Annotation: Recenze.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 10
Annotation: O české recepci her E. Jelinekové.
Article
6
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 2, 10. 1., příl. Literatura-umění-kritika, č. 1, s. X-XI
Annotation: Přehledová studie.
Article
7
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 74, 27. 3., s. 9
Annotation: O hře, která měla premiéru v roce 1775.
Article
8
In: Interscaena : acta scaenographica. -- ISSN 0322-757X. -- Roč. 1, 1971, č. 2, duben, s. 28 a 33
Annotation: Zejména o bratislavské aktovce Der Hannswurst.
Article
9
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 5, květen, s. 8-11
Annotation: O teorii dramatu a divadla.
Article
10
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 99-123
Annotation: Studie o dvou etapách v německé kulturní politice, zejména v divadelnictví.
Article
11
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 36-43
Annotation: O souvislosti romantiky a moderny, zejména v dramatu; též o předchůdci moderního dramatu G. Büchnerovi.
Article
12
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [5], květen, s. 21-28
Annotation: Studie o funkci hudby v dramatech Bertolta Brechta; zkrácená verze.
Article
13
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 51-61
Annotation: Studie.
Article
14
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 23, 6. 6., příl. Literatura-umění-kritika, č. 6, s. VI
Annotation: Přehledová studie o inscenacích her B. Brechta na slovenských jevištích; k článku L. Kundery (T, č. 2).
Article
15
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 12, prosinec, s. 172-174
Annotation: O ohlasu inscenace v Schillerově divadle.
Article
16
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 6, 11. 11. 1964, s. 8
Annotation: Výňatky z referátů o inscenaci v Schillerově divadle v Západním Berlíně.
Article
17
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 18, 20. 1., s. 4
Annotation: K 130. výročí české premiéry ve Stavovském divadle 20. 11. 1836; též o současné inscenaci hry v Mostě.
Article
18
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 2, únor, s. 77-78
Annotation: Referát, mj. o inscenaci Raupacha v Mostě.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449
Annotation: Zvláště o odlišnostech českého obrozenského divadla od rakouského.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 16, 19. 4., s. 4
Annotation: Glosa nabádající využívat scénické a kabaretní texty E. E. Kische.
Article