By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 978-80-7106-940-9. -- Bd. 15, 2007, s. 303-341
Annotation: Studie, s kapitolami: Historische Festspiele und historisches Regionalbewusstsein im Bayerischen Wald; Die Schlacht von Hiltersried (1433) und ihre dramatische...
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 18, 2007, č. 1, březen, s. 61-65
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách s poznámkou, že "byla proslovena na Vědeckém sympoziu, konaném ve Vlastivědném muzeu dr. Hostaše v Klatovech ve...
Article
3
4
In: Index : rozpravy o soudobé kultuře a životním slohu. -- R. 1968, č. 4, s. 58-60
Annotation: Referát o brechtovském semináři na téma Politika na divadle, pořádaném Střediskem Mezinárodního divadelního ústavu NDR, Berliner ensemblem...
Article
5
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 15, 14. 2. 1968, s. 2
Annotation: Referát o brechtovském semináři na téma Politika na divadle, pořádaném Střediskem Mezinárodního divadelního ústavu NDR, Berliner ensemblem...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 163-172
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o české recepci Grillparzerovy hry (1824) a jejích pozdějších travestiích, zejména od E. F. Hoppa (přeložil J. N. Štěpánek).
Article
8
Annotation: Sborník ze dvou konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, mj. s uvedenými příspěvky.
Book
10
by Bregant, Michal, 1964-, Kofroň, Václav, 1965-, Voráč, Jiří, 1965-
Published Praha ; Brno : Národní filmový archiv : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu - odbočka Brno = Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut - Aussenstelle Brünn : PVS Verleger, 2003.
Annotation: Dvojjazyčný česko-německý sborník je výstupem ze semináře uspořádaného na podzim 1996 a začátkem r. 1997 v Praze, Brně a Vídni; první...
Book