By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 9, 26. 5. 2003, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449
Annotation: Zvláště o odlišnostech českého obrozenského divadla od rakouského.
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 463-474
Annotation: Studie.
Article
4
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Roč. 8 (13), 2001, č. 2, s. 240-241
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- R. 2003, č. 25, s. 135-137
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 13, 2002, č. 4, prosinec, s. 55
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 102-120
Annotation: Studie; s příl.: Zjištěný repertoár Královského městského divadla v Olomouci během sezóny 1847/1848 (s. 121-130).
Article
8
In: Dimitrij. -- s. 5-63
Annotation: Úvodní studie (se soupisem užité literatury, s. 64-71), mj. o českém rusofilství v době národního obrození a v druhé polovině 19. století,...
Book Chapter
9
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 163-172
Annotation: Příspěvek na sympoziu; o české recepci Grillparzerovy hry (1824) a jejích pozdějších travestiích, zejména od E. F. Hoppa (přeložil J. N. Štěpánek).
Article
10
by Císař, Jan, 1932-2021
Published Praha : Akademie múzických umění, 2004.
Annotation: Skripta, s Úvodem (s. 5) a s částmi: Od počátků do roku 1785 (s. 6-25); Vznik a formování novodobé české divadelní kultury (1785-1862), s....
Book
11
by Haider-Pregler, Hilde, 1941-, Havlíčková, Margita, 1949-, Scherl, Adolf, 1925-2017, Stamberg, Ursula, 1959-, Tureček, Dalibor, 1957-
Published Brno : Masarykova univerzita : Rakouský ústav pro východní a jihovýchodní Evropu, odbočka Brno, 2004.
Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; - s medailonky autorů (s. 172-174, německá verze s. 175-178).
Book
12
by Tureček, Dalibor, 1957-
Published Praha : Divadelní ústav, 2001.
Annotation: Monografie, s předmluvou Úvodem (zejména k úhlům pohledu), s. 5-11, a s kapitolami: Konflikt divadelní praxe a teorie dramatu, Překlad jako křižovatka...
Book