By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 24, 1968, č. 72, 24. 3., s. 2
Annotation: Z besedy s F. D. po prvé repríze jeho hry Novokřtěnci v Národním divadle 14.3.
Article
3
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 51-61
Annotation: Studie.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: O kontaktu E. Jelinekové se souborem divadla v Uherském Hradišti u příležitosti příprav inscenace její hry Bambiland.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 10, prosinec, s. 30-32
Annotation: O názorech vídeňského K. Krause na drama a divadlo.
Article
7
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
8
9
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 6, September, s. 48-55
Annotation: Diskusní příspěvky reagující na dramatický text L. Mandause otištěný v Literatur und Kritik, 1966, č. 4.
Article
10
In: Literatur und Kritik. -- ISSN 0024-466X. -- [Roč. 1], 1966, Heft 8, November, s. 56-60
Annotation: Příspěvek do diskuse kolem dramatického textu L. Mandause in: Literatur und Kritik (1966, č. 4), údajně vycházejícího z textů F. Kafky.
Article
11
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-936-1. -- Bd. 13, 2005, s. 211-219
Annotation: Edice šesti dopisů M. Broda a ředitele ústeckého divadla A. Huttiga, týkajících se dvou Brodových her: Klarissas halbes Herz a Prozess Bunterbart.
Article
12
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 20, 2006, s. 25-41
Annotation: Studie, s kapitolami: Annäherung; Positive Faktizität - Der historische Wallenstein; Friedrich Schiller als Historiker; Die Freiheit des Schönen; Wege...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 19, 2008, č. 7, 3. 4., s. 12-13
Annotation: Úvodní komentář k otištěným ukázkám.
Article
14
by Bahr, Hermann, 1863-1934, Kvapil, Jaroslav, 1868-1950
Published Bern : Peter Lang, 2007.
Annotation: Edice korespondence a dokumentů, s oddíly: Einleitung (s. 11-59, s kapitolami: Zur Biographie Hermann Bahrs; Zur Biographie Jaroslav Kvapils; Die erste...
Book
15
16
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze sborníku (vydaného péčí Divadelních ústavů v Bratislavě a v Praze) věnovaného čtveřici vídeňských autorů z přelomu 19. a 20....
Article