By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o adaptacích a překladech vídeňských divadelních her v obrozenských Čechách, vyznačujících se vypouštěním erotických narážek.
Article
2
by Werkwerth, Manfred
Published Praha : Orbis, 1964.
Annotation: Se studiemi Pozorování jako problém, Objevení estetické kategorie, Divadlo a produktivita, Šest bodů k Brechtovu epickému aranžmá, Dialektika...
Book
3
online
In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. -- ISSN 1803-7380. -- Jg. 15, 2010, [Bd.] 1/2, s. [217]-231
Annotation: Studie o F. v. Eichovi, méně známém moravském dramatikovi, synovci M. v. Ebner-Eschenbach.
Article
4
by Kuklová, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019.
Annotation: Monografie analyzuje způsob psaní a bytí v Praze narozeného švýcarského dramatika Petera Lotara, zvláště se zřetelem na jeho mezikulturní zázemí...
Book
5
by Augustová, Zuzana, 1963-
Published Praha : Transteatral : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018.
Annotation: Výbor ze studií a kritických statí obsahuje texty věnované inscenacím německy píšících autorů u nás, jejich české recepci, působení Pražského...
Book
6
In: Otokar Fischer (1883-1938) : ein Prager Intellektueller zwischen Dichtung und Wissenschaft. -- ISBN 978-3-412-51799-1. -- S. 427-464
Annotation: Studie je věnována Fischerově recepci díla H. von Hofmannsthala (okrajově též A. Schnitzlera) před první světovou válkou, např. Fischerovu...
Book Chapter
7
In: Hry, publicistika, dopisy. -- S. 301-308
Annotation: Portrét H. Ungara k druhému (závěrečnému) svazku českých překladů jeho díla, obsahujícímu uvedené tři hry (s. 7-153) a dále oddíly: Publicistika...
Book Chapter