By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 34, 1978, č. 54, 4. 3., s. 5
Annotation: O Dnech dramatické tvorby NDR v ČSSR.
Article
2
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 20-26
Annotation: Studie.
Article
4
In: Acta Comeniana. -- ISSN 0231-5955. -- Sv. 22/23 (46/47), 2009, s. 207-246
Annotation: Studie analyzuje hudebně-dramatické představení Phasma Dionysiacum Pragense, které se konalo 5. 2. 1617 na Pražském hradě, na základě dosud neznámého...
Article
6
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 15, 1963/1964, č. 3, listopad 1964, s. 144
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 1, leden, s. 24-27
Annotation: O stojatých vodách v současné české kultuře v souvislosti s hrou F. Dürrenmatta.
Article
8
In: Meandr. -- Roč. 1, 1968/1969, č. 7, březen 1969, s. 154
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1976, č. 32, 4. 8., příl. Literatura-umění-kritika, s. 10-11
Annotation: Překlad prozaického nástinu děje hry B. B. podle románu J. Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.
Article
10
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 4, 1966, č. 3, s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 78, 20. 3., s. 5
Annotation: O informacích L. Mandause o údajné hře F. K.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 18, 30. 4., s. 12
Annotation: Glosa o dalších "kafkovských" objevech her a o jejich inscenaci v Anglii.
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 146, 29. 5., s. 5
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 39, 24. 9., s. 10
Annotation: Glosa o dopisu M. Broda polskému časopisu Panorama s odmítavým stanovskem ke Kafkovu autorství hry.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 303, 3. 11., s. 5
Annotation: Přehled dosavadní diskuse o autorství hry; též o připravovaných inscenacích a edicích.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 52, 24. 12., s. 10
Annotation: Přehled zahraničního ohlasu hry.
Article
17
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 51, 1966, č. 11, 23. 3., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 45, 7. 11., s. 8-9
Annotation: Esej o Schillerových hrách Loupežníci, Fiesco a jeho janovské spiknutí, Don Carlos, Valdštejn, Vilém Tell.
Article
19
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 30, 26. 7., s. 10
Annotation: O české recepci her E. Jelinekové.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 8, 1999, č. 6, 16. 3., s. 14
Annotation: Kritická glosa.
Article