By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 89, 1966, č. 2, s. 143-155
Annotation: Studie o prozaickém překladu hry ze 16. století uchovaném v bratrském ochranovském archívu.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 277, 26. 11., příl. Umění a kritika, s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor o jeho dlouholeté dramaturgické a překladatelské praxi (též pod cizími jmény), zejména v oblasti německého dramatu; s biografickou...
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 1, 10. 1., s. 2
Annotation: Stížnost na způsob, s jakým v DnZ naložili s jeho překladem hry G.Taboriho.
Article
4
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 275, 25. 11., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci Valdštejnova smrt; též o překladu J. Gruši, který vyšel jako neprodejný tisk.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o adaptacích a překladech vídeňských divadelních her v obrozenských Čechách, vyznačujících se vypouštěním erotických narážek.
Article
7
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 137-143
Annotation: O překládání hry E. Jelinekové.
Article
8
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 9, 1999, č. 35, 23.-28. 8., s. 2-3, 11
Annotation: Rozhovor s překladatelem hry.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 208, 7. 9., s. 20
Annotation: Rozhovor, mj. o jeho navázané spolupráci s divadlem.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 20, 2007, č. 63, 15. 3., příl. Kulturní premiéry, s. 3
Annotation: Recenze v rubrice Minirecenze.
Article
11
In: Estetika. -- ISSN 0014-1291. -- Roč. 34, 1997, č. 3, s. 43-54
Annotation: Studie o českých překladech a adaptacích vídeňského předměstského divadelního repertoáru; především o pracích J. N. Š. a J. K. T.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 35, 1979, č. 175, 27. 7., s. 10
Annotation: K 190. výročí úmrtí 9. 7.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 12, 13. 1., s. 4
Annotation: O objevu textu veselohry z roku 1784 ve sbírkách Lešehradea (součásti Literárního archivu Národního muzea).
Article
14
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 10, 17. 5., s. 11
Annotation: Článek srovnávající Münzerův (1933) a Karlachův (2006) překlad dramatického textu K. Krause inscenovaného v Divadle Komedie (2011).
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Dvojrecenze; kniha byla nominována na Magnesii Literu v kategorii překlad.
Article
16
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 52, 22.-28. 12., s. 16
Annotation: Polemická glosa překladatele k recenzi R. Matyse (TR č. 48/2003).
Article
17
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 4, duben, s. 18-20
Annotation: Životopisná studie o překladateli německých operních libret J. Wenziga.
Article
18
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 71, červen, příl. &. . . Glosář, s. 3-4
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. [9], 1998, č. 2 (36), s. 52-57
Annotation: Předneseno na překladatelské konferenci v Mánesu 8. 11. 1997; o překladech O. Maškové (1985) a K. Krause (1997), vzniklých pro konkrétní divadelní...
Article
20