By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 10, prosinec, s. 20-26
Annotation: Studie.
Article
2
In: Studie a úvahy. -- ISSN 0528-6980. -- Roč. 4, 1966, č. 3, s. 66-67
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 52, 25.-31. 12., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému uvedení hry v překladu L. Kundery; též o divadelních inscenacích hry.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 207, 29. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor se západoněmeckým autorem vyznamenaným za hru Miserere cenou Čs. rozhlasu.
Article
5
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 9, 1999, č. 35, 23.-28. 8., s. 2-3, 11
Annotation: Rozhovor s překladatelem hry.
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 8, 22. 2., s. 5
Annotation: Glosa k inscenaci (režie Fr. Štěpánek, v tit. roli Ot. Korbelář).
Article
7
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 52, 22.-28. 12., s. 16
Annotation: Polemická glosa překladatele k recenzi R. Matyse (TR č. 48/2003).
Article
8
Annotation: Sborník ze dvou konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, mj. s uvedenými příspěvky.
Book