By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


201
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 14, 2005, č. 10, 17. 5., s. 16
Annotation: Mj. vzpomínka na spolupráci s R. Grebeníčkovou a překladatelkou O. Maškovou na inscenaci Fausta v Divadle na okraji.
Article
202
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 27, 2020, Heft 1, s. [31]-40
Annotation: Studie věnovaná analýze vybraných českých a německých děl české provenience z první poloviny 19. století, v nichž je líčen romantický...
Article
203
by Bahr, Hermann, 1863-1934, Kvapil, Jaroslav, 1868-1950
Published Bern : Peter Lang, 2007.
Annotation: Edice korespondence a dokumentů, s oddíly: Einleitung (s. 11-59, s kapitolami: Zur Biographie Hermann Bahrs; Zur Biographie Jaroslav Kvapils; Die erste...
Book
204
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1998, č. 11, [červen], s. 111-127
Annotation: Recenze inscenace; mj. srovnání některých Krausových úprav s originálem a s překlady O. Fischera.
Article
205
206
In: Index : rozpravy o soudobé kultuře a životním slohu. -- R. 1968, č. 4, s. 58-60
Annotation: Referát o brechtovském semináři na téma Politika na divadle, pořádaném Střediskem Mezinárodního divadelního ústavu NDR, Berliner ensemblem...
Article
207
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 1967/1968, č. 15, 14. 2. 1968, s. 2
Annotation: Referát o brechtovském semináři na téma Politika na divadle, pořádaném Střediskem Mezinárodního divadelního ústavu NDR, Berliner ensemblem...
Article
208
209
by Berkovskij, Naum Jakovlevič, 1901-1972
Published Praha : Orbis, 1962
Annotation: S uvedenými eseji.
Book
210
In: Krásná literatura. -- ISSN 0450-9102. -- Roč. [7], 1961, č. [1], leden/únor, s. 3-5
Annotation: Recenze třetího svazku divadelních her B. B. (vydávaných v rámci jeho Spisů), obsahujícího mj. jeho dramatický pokus přesadit Haškova Švejka...
Article
211
In: Sudetenland. -- ISSN 0562-5173. -- Jg. 60, 2018, H. 1, S. 63-69
Annotation: Článek věnovaný dramatu F. Grillparzera, který tematizuje dobu vlády císaře Rudolfa II. a jeho spory s bratrem Matyášem.
Article
212
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 54, 2014, Heft 1, s. 176
Annotation: Komparativní recenze na dvě monografie věnované německojazyčnému divadlu v Čechách.
Article
213
In: Dimitrij. -- s. 5-63
Annotation: Úvodní studie (se soupisem užité literatury, s. 64-71), mj. o českém rusofilství v době národního obrození a v druhé polovině 19. století,...
Book Chapter
215
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 41, 2001, č. 19, 9. 5., s. 9
Annotation: Recenze sborníku (vydaného péčí Divadelních ústavů v Bratislavě a v Praze) věnovaného čtveřici vídeňských autorů z přelomu 19. a 20....
Article
216
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 78-80-7106-341-4. -- Bd. 16, 2008, Heft 1/2, s. 37-71
Annotation: Studie, s kapitolami: Geschichtsinstrumentalisierung als Fälschung?; Grillparzers Apologie supranationaler Herrschaft; Uffo Horns demokratisch-nationales...
Article
217
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 15, 2006, s. 121-138
Annotation: O ohlasech a polemikách provázejících před 10 lety uvedení historické "velkohry" P. Vernera a J. Kejhy, mj. s kapitolkami: O čem hra vlastně byla...
Article
218
by Kuklová, Michaela
Published Wien ; Köln ; Weimar : Böhlau Verlag, 2019.
Annotation: Monografie analyzuje způsob psaní a bytí v Praze narozeného švýcarského dramatika Petera Lotara, zvláště se zřetelem na jeho mezikulturní zázemí...
Book
219
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 18, 1998/1999, č. 2/3, zima/jaro 1999, s. 122-126
Annotation: Recenze statí J. Patočky, B. Janáta, H. Schwertea, K. Kosíka, R. Preisnera a K. Krolopa, obsažených v programové brožuře k inscenaci (Praha, Národní...
Article
220
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 58, 2010, č. 2, duben, s. 256-258
Annotation: Recenze.
Article