By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 2, 10. 1., příl. Literatura-umění-kritika, č. 1, s. X-XI
Annotation: Přehledová studie.
Article
22
In: Kino. -- ISSN 0323-0295. -- Roč. 23, 1968, č. 14, 11. 7., s. 10
Annotation: Referát o americkém filmu z roku 1962.
Article
23
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 1, leden, s. 29-32
Annotation: O konkrétní poezii jako základu Handkeho dramatiky.
Article
24
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 32, 1976, č. 74, 27. 3., s. 9
Annotation: O hře, která měla premiéru v roce 1775.
Article
25
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 89, 1966, č. 2, s. 143-155
Annotation: Studie o prozaickém překladu hry ze 16. století uchovaném v bratrském ochranovském archívu.
Article
26
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 249, 25. 10., s. 13
Annotation: Zpráva o hudební verzi jeho jednoaktovky Arest.
Article
27
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 28-36; č. 3, září, s. 9-15
Annotation: Studie o deseti kapitolách.
Article
28
In: Interscaena : acta scaenographica. -- ISSN 0322-757X. -- Roč. 1, 1971, č. 2, duben, s. 28 a 33
Annotation: Zejména o bratislavské aktovce Der Hannswurst.
Article
29
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 5, květen, s. 8-11
Annotation: O teorii dramatu a divadla.
Article
30
In: Československý časopis historický. -- ISSN 0045-6187. -- Roč. 16, 1968, č. 1, únor, s. 99-123
Annotation: Studie o dvou etapách v německé kulturní politice, zejména v divadelnictví.
Article
31
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 24, 1968, č. 72, 24. 3., s. 2
Annotation: Z besedy s F. D. po prvé repríze jeho hry Novokřtěnci v Národním divadle 14.3.
Article
32
In: Divadlo. -- Roč. 20, 1969, č. [5], květen, s. 36-43
Annotation: O souvislosti romantiky a moderny, zejména v dramatu; též o předchůdci moderního dramatu G. Büchnerovi.
Article
33
In: Divadlo. -- Roč. 19, 1968, č. [5], květen, s. 21-28
Annotation: Studie o funkci hudby v dramatech Bertolta Brechta; zkrácená verze.
Article
35
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 126, 8. 5., s. 5
Annotation: Ke glose Vzápětí poté, co... (Ltn, č. 18); zdůrazněno prvenství informace o hře v článku J. Procházky (LD 20. 3.).
Article
36
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 15, 1966, č. 36, 3. 9., s. 3
Annotation: K článku J. Procházky (LD 20. 3.); s důvody popírajícími Kafkovo autorství hry.
Article
37
38
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 3, 4. 2., s. 12-13
Annotation: Studie; o poválečných německy psaných románech s tematikou odsunu či útěku, především o románu G. T.
Article
39
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 22, 1966, č. 299, 29. 10., s. 5
Annotation: O osudech hry na pražské scéně.
Article
40
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 12, 2002/2003, č. 9, 26. 5. 2003, s. 6
Annotation: Recenze.
Article