By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


41
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 22, 2011, č. 1, [květen], s. 51-61
Annotation: Studie.
Article
42
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 23, 6. 6., příl. Literatura-umění-kritika, č. 6, s. VI
Annotation: Přehledová studie o inscenacích her B. Brechta na slovenských jevištích; k článku L. Kundery (T, č. 2).
Article
43
In: Divadlo. -- Roč. 16, 1965, č. 3, březen, s. 41-47
Annotation: O specifičnosti divadelní detektivky.
Article
44
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 6, 1964, č. 12, prosinec, s. 172-174
Annotation: O ohlasu inscenace v Schillerově divadle.
Article
45
In: Divadelní a filmové noviny. -- ISSN 1802-3606. -- Roč. 8, 1964/1965, č. 6, 11. 11. 1964, s. 8
Annotation: Výňatky z referátů o inscenaci v Schillerově divadle v Západním Berlíně.
Article
46
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 23, 1967, č. 18, 20. 1., s. 4
Annotation: K 130. výročí české premiéry ve Stavovském divadle 20. 11. 1836; též o současné inscenaci hry v Mostě.
Article
47
In: Divadlo. -- Roč. 18, 1967, č. 2, únor, s. 77-78
Annotation: Referát, mj. o inscenaci Raupacha v Mostě.
Article
48
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 24, 1976, č. 5, s. 445-449
Annotation: Zvláště o odlišnostech českého obrozenského divadla od rakouského.
Article
49
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 16, 19. 4., s. 4
Annotation: Glosa nabádající využívat scénické a kabaretní texty E. E. Kische.
Article
50
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 15, 2002, č. 176, 31. 7., s. 21
Annotation: Recenzní glosa.
Article
51
52
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 69-70
Annotation: O tradici Pražského divadelního festivalu německého jazyka a zásluhách P. Kohouta o něj.
Article
53
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2008, č. 4, s. 1
Annotation: Úvodní poznámka vydavatele o čísle s mnoha biografickými, beletristickými a obrazovými materiály k jubileu P. Kohouta.
Article
54
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 8, 1998, č. 253, 29. 10., příl. Salon, č. 89, s. 3
Annotation: Esej o potřebě duchovního života, který dnes ustupuje životu politickému.
Article
55
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 11, 1998, č. 277, 26. 11., příl. Umění a kritika, s. 17 a 20
Annotation: Rozhovor o jeho dlouholeté dramaturgické a překladatelské praxi (též pod cizími jmény), zejména v oblasti německého dramatu; s biografickou...
Article
56
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 17, 1974, příl. Časopis pro moderní filologii, roč. 56, s. 9
Annotation: Poznámka o hře, pravděpodobně dramatizaci dnes neznámého románu, inscenované 1. 10. 1797 u Hybernů.
Article
57
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 10, 6. 3., příl. Literatura-umění-kritika, č. 3, s. XI
Annotation: O činnosti Klubu v letech 1935 - 1937; mj. o představení hry J. N. Štěpánka Čech a Němec v provedení českých a německých herců.
Article
58
In: Český zápas. -- ISSN 0323-1321. -- Roč. 58, 1975, č. 37, 14. 9., s. 3-4; č. 38, 21. 9., s. 3-4
Annotation: Ukázka z dramatu švýcarského autora.
Article
59
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 29, 1973, č. 274, 17. 11., s. 2
Annotation: Referát o televizní inscenaci napsané na námět divadelní hry H. Schreitera v úpravě a v režii J. Horčičky pod názvem Okno ještě svítí.
Article
60
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 29, 1973, č. 277, 21. 11., s. 5
Annotation: Referát o televizní inscenaci napsané na námět divadelní hry H. Schreitera v úpravě a v režii J. Horčičky pod názvem Okno ještě svítí.
Article