By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1973, č. 48, 28. 11., s. 8-9
Annotation: Referát o televizní inscenaci napsané na námět divadelní hry H. Schreitera v úpravě a v režii J. Horčičky pod názvem Okno ještě svítí.
Article
62
In: Československý loutkář. -- ISSN 0323-1178. -- Roč. 18, 1968, č. 1, leden, s. 2-4
Annotation: Studie o funkci postavy Kašpárka v teorii dramatu 17. století.
Article
63
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 35, 10. 2., s. 5
Annotation: Článek o vztahu české divadelní kultury k dílu B. B.
Article
64
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 9, 1960, č. 3, 16. 1., s. 5
Annotation: Článek kritizující "inflaci Remarqua v našem kulturním životě".
Article
65
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 18, 1962, č. 6, 7. 1., s. 2
Annotation: Glosa.
Article
66
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 1, 10. 1., s. 2
Annotation: Stížnost na způsob, s jakým v DnZ naložili s jeho překladem hry G.Taboriho.
Article
67
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 9, 1999, č. 275, 25. 11., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci Valdštejnova smrt; též o překladu J. Gruši, který vyšel jako neprodejný tisk.
Article
68
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2009, č. 31, s. 46
Annotation: Poznámka o autorovi u jeho stati Čtení o německém divadle v Reichenbergu I. (s. 43-46). Pokračuje v dalších číslech - v č. 1(35)/2010 otištěna...
Article
69
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 9, 2. 5., s. 4-5
Annotation: Studie o adaptacích a překladech vídeňských divadelních her v obrozenských Čechách, vyznačujících se vypouštěním erotických narážek.
Article
70
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 4, 1997, č. 31, 28. 7., s. 62
Annotation: Recenze.
Article
71
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 20, 2010, č. 65, 18. 3., s. 11
Annotation: O kontaktu E. Jelinekové se souborem divadla v Uherském Hradišti u příležitosti příprav inscenace její hry Bambiland.
Article
72
by Janáček, Jiří, 1927-
Published Liberec : Nakladatelství RK, 2010.
Annotation: Publikace o německém divadelním dění v Liberci (od nejstarších dob do postavení nové budovy 1883); - s předmluvou (s. 5) a oddíly: Od duchovních...
Book
73
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 10, prosinec, s. 30-32
Annotation: O názorech vídeňského K. Krause na drama a divadlo.
Article
74
In: Divadlo. -- Roč. 15, 1964, č. 2, únor, s. 55-60
Annotation: Studie srovnávající hru s původním vzorem, hrou Christiana Dietricha Grabbeho Žert, satira, ironie a hlubší význam.
Article
75
In: Amatérská scéna. -- ISSN 0002-6786. -- Roč. 6, 1969, č. 7, červenec, s. 7
Annotation: Konfrontační rozbor her I. Klímy a F. Dürrenmatta.
Article
76
In: Philologica Pragensia. -- ISSN 0048-3885. -- Roč. 12, 1969, č. 4, s. 193-220
Annotation: Rozbor dvou verzí hry U. H. z let 1845 a 1859; též srovnání s hrou F. Grillparzera König Ottokars Glück und Ende.
Article
77
In: Krkonoše - Podkrkonoší. -- ISSN 0231-9934. -- Sv. 5, 1970, s. 215-243
Annotation: Srovnání původní (1845) a přepracované (1850) verze v souvislosti s dobovými kulturněpolitickými tendencemi; též srovnání s hrou Franze Grillparzera...
Article
78
In: G. -- ISSN 0323-0783. -- Roč. 14, 1978, č. 3, březen, s. 6
Annotation: O činnosti Klubu českých a německých divadelníků, založeném v Praze v roce 1935 jako základna pro protifašistický boj.
Article
79
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1978, č. 157, 6. 7., s. 5
Annotation: Referát o televizní inscenaci na motivy stejnojmenného románu J. R. B.
Article
80
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1. Germanistica Pragensia, sv. 3. -- ISSN 0323-0716. -- R. 1964, s. 29-36
Annotation: Analýza pěti krátkých črt z Kafkova cyklu Der Landarzt vymezující jazykový artismus jeho prózy (příspěvek k diskusi o vlivu tzv. pražské...
Article