By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


81
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 9, 1998, č. 1, březen, s. 95
Annotation: Předmluva k otištěnému dramatickému textu z poloviny 60. let 19. století, provozovanému v Krásné Lípě u Rumburka (s. 96-98).
Article
82
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 28, 1972, č. 54, 4. 3., s. 5
Annotation: Vzpomínky na boj o obsazení titulní role v tragédii Friedricha Schillera na Národním divadle v roce 1933; týká se též tehdejší pražské divadelní...
Article
83
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní tvorba. -- ISSN 0454-5966. -- Roč. 3, 1965, č. 19, 13. 5., s. 13
Annotation: Referát o inscenaci v Divadle S. K. Neumanna v dramatizaci M. Broda.
Article
84
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2012, č. 24/25, prosinec, s. 260-261
Annotation: Recenze.
Article
85
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 16, 2006, č. 52, 25.-31. 12., s. 16
Annotation: Poznámka k rozhlasovému uvedení hry v překladu L. Kundery; též o divadelních inscenacích hry.
Article
86
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 174, 28. 7., s. 1
Annotation: Rozhovor o 5. ročníku festivalu; článek o festivalu pokračuje na s. 10.
Article
87
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 91, 1999, č. 260, 8. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor o čtvrtém ročníku festivalu.
Article
88
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 67, 1998, č. 4, s. 463-474
Annotation: Studie.
Article
90
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 1, 2007, č. 3, s. 137-143
Annotation: O překládání hry E. Jelinekové.
Article
91
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 8, 1997, č. 231, 2. 10., s. 18
Annotation: Referát o sporu P. Kohouta se sponzorem Pražského divadelního festivalu německého jazyka.
Article
92
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 17, 2007, č. 270, 20. 11., s. 7
Annotation: Článek o ukončení spolupráce z obav o zánik festivalu z finančních důvodů.
Article
93
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 15, 2011, č. 56, červen, s. 43-45
Annotation: Rozhovor o sezóně 2010/2011 v Divadle Komedie, zejména o hře Spílání.
Article
95
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 207, 29. 7., s. 5
Annotation: Rozhovor se západoněmeckým autorem vyznamenaným za hru Miserere cenou Čs. rozhlasu.
Article
96
97
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 151-161
Annotation: Studie je věnována konstrukci časoprostoru v díle E. Jelinek "Er nicht als er" (1998) jakožto zástupci postdramatického divadelního textu.
Book Chapter
98
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 20, 2010, č. 268, 19. 11., s. 8
Novinky.cz [online]. -- 19. 11. 2010
Annotation: Ohlédnutí za festivalem.
Article
99
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1999. Germanistica Pragensia, sv. 16. -- ISSN 0323-0716. -- R. 2002, s. 61-74
Annotation: Studie, mj. o hereckém a autorském působení Ch. H. S. v Praze do poloviny 80. let 18. století.
Article
100
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article