By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 19, 2009, č. 256, 3. 11., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
142
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 34, 1978, č. 296, 15. 12., s. 5
Annotation: O spolupráci M. Broda s E. F. Burianem.
Article
143
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 46, 1966, č. 165, 17. 6., s. 2
Annotation: Recenze překladu 1. dílu Goethova Fausta.
Article
144
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 12, 20. 12., s. 912-914
Annotation: Recenze překladu.
Article
145
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 12, 13. 1., s. 4
Annotation: O objevu textu veselohry z roku 1784 ve sbírkách Lešehradea (součásti Literárního archivu Národního muzea).
Article
146
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 7, 1958, č. 17, 26. 4., s. 1 a 6
Annotation: Oslavný článek o pražském hostování berlínského souboru s hrami Matka Kuráž a její děti, Strach a bída Třetí říše, Život Galileiho,...
Article
147
In: Text a divadlo. -- ISBN 978-80-200-3108-2. -- S. 139-150
Annotation: Studie sleduje funkce dramatického textu v současném postdramatickém divadle, převážně na příkladu her E. Jelinek.
Book Chapter
148
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 20, 2011, č. 10, 17. 5., s. 11
Annotation: Článek srovnávající Münzerův (1933) a Karlachův (2006) překlad dramatického textu K. Krause inscenovaného v Divadle Komedie (2011).
Article
149
150
by Werkwerth, Manfred
Published Praha : Orbis, 1964.
Annotation: Se studiemi Pozorování jako problém, Objevení estetické kategorie, Divadlo a produktivita, Šest bodů k Brechtovu epickému aranžmá, Dialektika...
Book
151
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 37, 2021, č. 5, 13. 5., s. 70-71
Annotation: Recenze.
Article
152
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 2
Annotation: Dvojrecenze; kniha byla nominována na Magnesii Literu v kategorii překlad.
Article
153
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 13, 2003, č. 52, 22.-28. 12., s. 16
Annotation: Polemická glosa překladatele k recenzi R. Matyse (TR č. 48/2003).
Article
154
by Csáky, Moritz, 1936-, Lunzer, Heinz, 1948-, Střítecký, Jaroslav, 1941-, Zajac, Peter, 1946-
Published Bratislava : Praha : Divadelný ústav ; Divadelní ústav, 1999.
Annotation: Sborník studií a ukázek z děl čtyř představitelů vídeňské moderny, mj. s uvedenými příspěvky; se soupisem Doporučená literatura (s. 193-199),...
Book
155
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 33, 2011, č. 4, duben, s. 18-20
Annotation: Životopisná studie o překladateli německých operních libret J. Wenziga.
Article
156
In: Střední Evropa. -- ISSN 0862-691X. -- Roč. 13, 1997, č. 71, červen, příl. &. . . Glosář, s. 3-4
Annotation: Recenze.
Article
157
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 18, 1970, č. 2, únor 1971, s. 200-202
Annotation: O závislosti fragmentů hry K. H. M. na dramatu W. A. Gerleho Jaromir und Udalrich, Herzoge von Bohmen, a na jeho novele Jaromir und Udalrich; s poznámkou...
Article
158
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 50, 12. 12., s. 3
Annotation: O inscenaci Mahenovy činohry (režie E. Sokolovský).
Article
159
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 102-120
Annotation: Studie; s příl.: Zjištěný repertoár Královského městského divadla v Olomouci během sezóny 1847/1848 (s. 121-130).
Article
160
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 1 (20), 2009, č. 5, s. 43-48
Annotation: Esej; datováno Vídeň 2005, Merl 2009.
Article