By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 61, 15. 8., s. 3
Annotation: Zpráva o vytvoření jednotné nakladatelské fronty.
Article
2
In: Instinkt. -- ISSN 1213-774X. -- Roč. 11, 2012, č. 42, 18. 10., s. 38
Annotation: Zpráva o akci Velký knižní čtvrtek a vydaných knihách.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 186, 16. 8., s. 5
Annotation: Ke krizi české knihy a nedostatku peněz u nakladatelů.
Article
4
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 157, 12. 7., s. 4
Annotation: Článek o fungování nakladatelství během 2. světové války.
Article
5
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 11, 2014, č. 1, s. 52-54
Annotation: Rozhovor s olomouckým nakladatelem.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 296, 19. 12., příl. Rodina Dnes, č. 10, s. 26
Annotation: Rozhovor s nakladatelem J. Dvořákem o jeho automobilu.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 221, 20. 9., s. 8
Annotation: Sloupek, ve kterém se autor zamýšlí nad oběma pojmy.
Article
8
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 22, 2012, č. 199, 25. 8., s. 13
Annotation: Článek.
Article
9
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 171, 23. 6., s. 6
Annotation: O obětavých vydavatelích a spisovatelích, nezištně působících na okraji "velké literární činnosti".
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 71, 24. 3., s. 5
Annotation: Nakladatelství Práce vydává novou edici.
Article
11
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 93, 19. 4., s. 3
Annotation: Článek pojednávající o vztahu nakladatelství a knihoven. Apel na snížení cen v zájmu širší dostupnosti knih s ohledem na obtížnou ekonomickou...
Article
12
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 95, 2013, č. 1, s. 5-6
Annotation: Zpráva o změně vydavatele Časopisu pro moderní filologii a časopisu Linguistica Pragensia. Od r. 2013 časopisy vydává Filozofická fakulta UK...
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 26, 2015, č. 18, 5. 11., s. 2
Annotation: Úvodník v čísle věnovaném nakladatelům a knihkupcům.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 133, 8. 6., s. 6
Annotation: Článek k předchozímu článku O jedné nakladatelské mystifikaci.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 168, 20. 7., s. 5
Annotation: Článek o nakladatelských problémech v současných Německu.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 11
Annotation: Článek o návštěvě nakladatelských knihkupectví v Praze.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 118, 21. 5., s. 5
Annotation: Článek o čtvrtletníku Rozhlasová práce a publikaci Jaro a léto 1947 v Československém rozhlase.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 122, 25. 5., s. 7
Annotation: Úvaha o nakladatelských švindlech sloužících k vyvedení peněz z kapes čtenářů.
Article
19
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 3, 20. 3., s. 23-26
Annotation: Esej věnovaný nárustu popularity samovydavatelství.
Article
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 284, 5. 12., příl. LN+, s. 2
Annotation: Zpráva o akci Knihex 04 (Praha, Jatka78, Holešovická tržnice, 7. 12. 2014).
Article