By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 36, 13. 5., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o odpovědi nakladatelství na výtku, proč vydává málo původních autorů a současných československých a sovětských her.
Article
2
In: Sklizeň (Hamburg). -- Roč. 1, 1953, č. 12, prosinec, s. 8
Annotation: Též o předválečné činnosti českého nakladatelství ve Francii Revue Rencontres.
Article
3
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 36, 1950, č. 1, leden, s. 17-19
Annotation: Zpráva o proměnách vydavatelské činnosti mezi lety 1947-1949 a vyjmenování nejdůležitějších plánovaných vydání.
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 3, 1959, č. 18, 7. 5., s. 6
Annotation: Poznámka o opatřeních ke zlepšení jejich činnosti.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 110, 12. 5., s. 7
Annotation: Zpráva o vývoji nakladatelství Melantrich v roce 1945 a 1946.
Article
6
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 299, 27. 12., s. 11
Annotation: Glosa o distribučních spolcích Zelený tulipán a Klub čtenářů nekomerční literatury.
Article
7
In: Knihy 96. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 6, 1996, č. 20, 20. 5., s. 29
Annotation: Rozhovor s pracovnicemi marketingu vydavatelství Reader's Digest Výběr.
Article
8
In: Albatros. -- ISSN 0139-9594. -- R. 1988, č. 11, listopad, s. 3
Annotation: O edici Životopisy.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [66], 1950, č. 219, 17. 9., s. 7.
Annotation: Zpráva informuje o nové knižnici Úroda nakladatelství Brázda, která přináší vybranou četbu pro venkov.
Article
10
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 18, 1947, č. 100, 29. 4., s. 5
Annotation: Článek o ustavení komise Ministerstav informací pro vydání klasických děl české literatury.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 37, 1957, č. 242, 31. 8., s. 5
Annotation: Článek aplikující aktuálně vydanou směrnici o "decentralisaci řízení národního hospodářství" na činnost krajských vydavatelství a nakladatelství.
Article
12
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 175 (1332), 28. 7., s. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelem Státního nakladatelství technické literatury J. Grohmanem.
Article
13
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 5, 1959, č. 270 (1427), 17. 11., s. 3
Annotation: Článek o knižní produkci Knižního klubu, která od r. 1953 dosáhla pěti miliónů výtisků.
Article
14
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 206, 26. 11., s. [3].
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 206, 26. 11., s. [4].
Annotation: Fejeton.
Article
16
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 264, 17. 11., s. 3
Annotation: Článek kritizující dobový nakladatelský a knihkupecký systém.
Article
17
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 17, 1946, č. 157, 12. 7., s. 4
Annotation: Článek o fungování systému státních nakladatelství v letech 1938-1945.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 20, 18. 5., s. 2
Annotation: Glosa k nízkému nákladu kritického vydání Dalimilovy kroniky.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 11, 12. 1., s. 6.
Annotation: Zpráva.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 31, 1. 2., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o krajských nakladatelstvích.
Article