By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 3, 2016, č. 5, s. 36-48
Annotation: Studie se věnuje naratologii optikou sociologie.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 17, 1969, č. 4, říjen, s. 313-332
Annotation: O homogenních a heterogenních narativních útvarech; též o proměnách perspektivy v moderní próze.
Article
3
online
In: Dějiny - teorie - kritika. -- ISSN 1214-7249. -- Roč. 12, 2015, č. 2, duben 2016, s. 202-219
Annotation: Studie pracuje s osvícenskou představou o fázovém opoždění kultur. Autor si klade otázku, kdo a jakým způsobem tyto narativy pokroku a opoždění...
Article
4
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 5, 2008, č. 9/10, s. 303-304
Annotation: Soubor glos k narativu a naratologii.
Article
5
6
by Koten, Jiří, 1979-
Published Brno : Praha : Host ; Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020.
Annotation: Monografie se zabývá úlohou narativního komentáře v literární tvorbě a vztahy mezi vyprávěními, která komentáře eliminují, a vyprávěními,...
Book
7
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Vol. 26, 2016, iss. 51, July, s. 1-5
Annotation: Úvodník, číslo se tematicky věnuje cestopisné literatuře.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 8, 18. 4., s. 2
Annotation: Recenze na soubor povídek J. Kamene "Elvis ze Záluží".
Article
9
10
online
In: Opera Slavica. -- ISSN 1211-7676. -- Roč. 26, 2016, č. 3, s. 25-36
Annotation: Studie pojednává o fungování kategorie "non-finito" v literatuře a filmu. To jsou pro ni jak náhodně nedokončená díla, ale především způsob...
Article
11
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 3, s. 27-37
Annotation: Překlad kapitoly z níže zmíněné monografie; k vlivu vizuálního a literárního umění na utváření identity jedince a vnímání lidské povahy...
Article
12
online
Webarchiv
In: Téma [online]. -- ISSN 1214-505X. -- Roč. 3, 2005, č. 11, 10. 7.
Annotation: Esej zabývající se narativní terapií. Teoreticky vychází především z myšlenek sociální konstrukce reality, dekonstrukce a analýzy diskurzu.
Article
13
14
by Pčola, Marián, 1976-
Published Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016.
Annotation: Monografie sleduje různé způsoby uměleckého vyprávění a zkoumá jeho vztah k jiným typům narace - zejména k textům, v kterých nad estetickou...
Book
15
Webarchiv
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 13, 2009, č. 2, s. 46-55
Annotation: Studie analyzující narativní postupy v televizním zpravodajství.
Article
16
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 28, 2018, č. 236, 11. 10., příl. Salon, č. 1093, s. 14
Annotation: Recenze na román B. Bellové "Sentimentální román".
Article
17
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 105, 2018, č. 2, s. 159-176
Annotation: Studie o fenoménu cest německých vysídlenců a jejich potomků do Československa, jako pramen posloužily biograficko-narativní rozhovory a vysídlenecké...
Article
18
by Fořt, Bohumil, 1973-, Jedličková, Alice, 1963-, Koten, Jiří, 1979-, Sládek, Ondřej, 1976-
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010.
Annotation: Soubor uvedených studií; - s Notes on Authors (s. 80-82); Index (s. 83-87).
Book
19
Published Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím Filip Tomáš - Akropolis, 2015.
Annotation: Antologie překladů klíčových textů výzkumu paměti a traumatu z uplynulých třiceti let tematicky členěna do čtyř oddílů (Paměť a společnost,...
Book
20
In: Pulsy. -- ISSN 2336-6737. -- Roč. 4, 2017, č. 5.5, leden, s. 4-26
Annotation: Překlad historiografické studie J. Piera ze sborníku "Current Trends in Narratology".
Article