By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
3
4
In: Sešity novináře. -- ISSN 0139-9411. -- Roč. 21, 1987, č. 1, březen, s. 67-86
Annotation: O publicistickém žánru; jedna z kapitol studie je nazvána Historie českého medailónu.
Article
5
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 39, 1991, č. 1, s. 14-27
Annotation: Studie s kapitolami Mystérium knihy, Nalezený rukopis, Sebereflexívní text.
Article
6
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 35, 1983, č. 3, březen, s. 65-71
Annotation: Analýza textové struktury beletristického díla.
Article
7
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 40, 1988, č. 6, červen, s. 190-194
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 5, 3. 2., příl. Kmen, č. 5, s. 1
Annotation: Úvaha zaměřená na modernost prózy.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 64, 1983, č. 244, 15. 10., s. 5
Annotation: Diskusní článek spisovatele.
Article
10
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 10, 15. 12., s. 786
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Obratník. -- Roč. 2, 1996, č. 13, s. 4
Annotation: Úvodník.
Article
12
In: Venkov. -- Roč. 28, 1933, č. 211, 9. 9., s. 6
Annotation: O romanopiscích, kteří si potrpí pouze na styl a vůbec nemají na zřeteli obsah, postavy, děj atd.
Article
13
by Marek, Jiří
Published Praha : Čs. spisovatel, 1985
Annotation: Úvaha o procesu tvoření prozaického díla; se vzpomínkami na vlastní tvorbu.
Book
15
online
In: Litteraria humanitas. -- ISSN 1213-1253. -- Sv. 1, 1991, s. 273-279
Annotation: Studie.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 1, s. 14-18
Annotation: Esej o románu.
Article
17
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 18, 1992/1993, č. 3, listopad 1992, s. 25-26
Annotation: O "vedlejší" básnické tvorbě prozaiků; k otištěné kolekci básní cizích autorů v překladech I. Slavíka.
Article
18
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 12, 1992, č. 4, s. 26-29
Annotation: Studie.
Article
19
In: Litteraria Pragensia. -- ISSN 0862-8424. -- Roč. 2, 1992, č. 4, s. 1-20
Annotation: Studie o dvou větvích románového žánru; s historickým vývojovým přehledem.
Article
20
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 12, 1990, č. 1, s. 59-60
Annotation: Nad novinkami historické prózy přeložené do češtiny.
Article