By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: LitENky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 6, 2010, č. 4 (42), 29. 3., s. 8
Annotation: Článek; připojena báseň E. Vyorálkové Já a ty.
Article
2
3
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 15, 17. 9., s. 10
Annotation: O symptomech hluchoty, které jsou zřetelné v poslední pasáži románu.
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 4, 2008, č. 6, červen, s. 5-7
Annotation: Rozhovor s tlumočnicí českého znakového jazyka o komunikaci neslyšících dětí a o pohádkách pro neslyšící; připojena ukázka Typická vyprávění...
Article
5
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2019, č. 71 (1), s. 3
Annotation: Zpráva o vydání knihy "O zahradě" P. Čecha pro neslyšící.
Article
6
online
Webarchiv
In: Impulsy [online]. -- ISSN 2336-727X. -- Roč. 4, 2018, č. 3
Annotation: Rozhovor s ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci B. Konvalinkovou a knihovnicí R. Vojáčkovou o liberecké knihovně, audioknihách, které...
Article
7
In: Zločin na stříbrném plátně. -- ISBN 978-80-7588-239-4. -- S. 369-377
Annotation: Autorův doslov k historické detektivce z filmového prostředí první republiky objasňuje některé historické skutečnosti a jejich užití v knize,...
Book Chapter
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 15, 17. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s profesorkou A. Macurovou, která se věnuje problematice jazyka a komunikace neslyšících. V r. 1998 iniciovala na pražské FF otevření...
Article
9
online
In: Čítárny [online]. -- 20. 8. 2018
Annotation: Článek nabízí interpretaci románu E. Valenty v závislosti na ztrátě sluchu spisovatele; v závěru autor článku připomíná trilogii V. Thieleho,...
Article
10
In: Tichý přístav duše. -- S. 5-9
Annotation: Předmluva ke sborníku zahrnujícímu ukázky z literární a básnické tvorby uvedených autorů; s úvodem od redaktora publikace K. Kostelníka (anglicky...
Book Chapter
11
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 10, 1954, č. 226, 19. 9., s. 7
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 10, 1954, č. 207, 28. 8., s. 4
Annotation: Poznámky k probíhajícímu divadelnímu festivalu Jiráskův Hronov.
Article
14
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 10, 1954, č. 202, 22. 8., s. 8
Annotation: Článek o divadelním souboru neslyšících, kteří budou vystupovat na festivalu Jiráskův Hronov.
Article
15
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 20-21
Annotation: Rozhovor s lingvistkou A. Macurovou o korespondenci B. Němcové, o výuce komunikace pro neslyšící a o významu umění pro neslyšící; připojena...
Article
16
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. [224]-229
Annotation: Rozhovor s lingvistkou A. Macurovou o komunikaci a komunikaci neslyšících, stylistice, lingvistice a literární vědě; připojena biografická poznámka...
Article