By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 15, 12. 4., s. 5
Annotation: O mimořádné valné hromadě Obce překladatelů 7. 4. 2006.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 4, 2000, č. 16, prosinec, s. 8-9
Annotation: Referát přednesený na 11. valné hromadě Obce spisovatelů.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 48, 1997/1998, č. 1/2, s. 40-42
Annotation: O nakladatelském projektu Nadace Česká knižnice.
Article
4
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 50, 10. 12., s. 4
Annotation: O jubilejním setkání pamětníků a zakladatelů.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 40, 1. 10., s. 14
Annotation: O výsledcích zahraničně-zprostředkovatelské činnosti Divadelní a literární agentury v oblasti divadelní.
Article
6
In: Knižní novinky. -- ISSN 1213-7073. -- Roč. 6, 2007, č. 17, 3. 9., s. 28
Annotation: Mezi nově zapsané položky seznamu UNESCO "Paměť světa" se poprvé dostaly dva soubory z ČR: sbírka středověkých rukopisů české reformace...
Article
7
In: Lidová armáda. -- ISSN 0323-1097. -- Roč. 23, 1970, č. 6, s. 28-29
Annotation: Rozhovor s ústředním tajemníkem sdružení Levá fronta.
Article
8
Published Praha : Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1971.
Annotation: Montáž statí a článků z různých časopisů o vzniku a činnosti sboru.
Book
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 75
Annotation: Zpráva o titulech, financovaných Nadačním fondem Obce spisovatelů.
Article
10
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 12, 1998, s. 19-20
Annotation: Pozdravný dopis (v němčině a češtině).
Article
11
In: Stifter Jahrbuch. Neue Folge. -- Band 12, 1998, s. 21-32
Annotation: Přehledová bilanční stať.
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1980, č. 31, 30. 7., s. 14
Annotation: O výsledcích zahraničně-zprostředkovatelské činnosti Divadelní a literární agentury v oblasti literatury.
Article
13
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 111, 14. 5., s. 9
Annotation: Glosa o činnosti Spolku A. S.
Article
15
In: Mladá Fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 11, 2000, č. 3, 5. 1., s. 14
Annotation: Zpráva.
Article
16
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 20, 2009, č. 2, 5.-11. 1., s. 28-29
Annotation: O činnosti obnovené společnosti a jejím zakladateli.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 9, 1998, č. 135, 11. 6., příl. Magazín MF Dnes, roč. 6, č. 23, s. 8
Annotation: Rozhovor s P. Musilem o Nadaci mluvící kniha, která vydává pro zrakově postižené zvukové záznamy knih čtené předními divadelními umělci.
Article
18
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1971, č. 13, 31. 3., s. 13
Annotation: O besedě se spisovateli uspořádané v rámci Nezvalovy Třebíče.
Article
19
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 26, 1970, č. 236, 6. 10., s. 3
Annotation: Stať.
Article
20
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 1, leden, příl., s. 4-5
Annotation: Referát o zasedání mezinárodního kuratoria knih pro mládež IBBY v září 1968 ve švýcarském Amriswillu.
Article