By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...nevládní organizace...
In: Československý voják. -- ISSN 0009-0751. -- Roč. 28, 1979, č. 15, 24. 7., s. 2-5
Annotation: O setkání představitelů ministerstva národní obrany ČSSR s představiteli čs. kulturní a umělecké fronty 25. 6. a o podepsání dohody o spolupráci.
Article
2
...nevládní organizace...
In: Signál. -- ISSN 0037-492X. -- Roč. 7, 1971, č. 8, 26. 2., s. 2
Annotation: Rozhovor o současné situaci.
Article
3
...nevládní organizace...
In: Listy Památníku Petra Bezruče. 4. řada. -- ISSN 0323-1240. -- R. 1972, č. 1/2, 30. 11., s. 44-45
Annotation: Zpráva.
Article
4
...nevládní organizace...
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 25, 1969, č. 54, 5. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor o práci koordinačního výboru uměleckých svazů; též o sjezdech jednotlivých uměleckých svazů a o uměleckých plánech Vinohradského...
Article
5
...nevládní organizace...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 5, 2. 2., s. 1-2
Annotation: K nadcházejícím svazovým sjezdům.
Article
6
...nevládní organizace...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 12, 23. 3., s. 2
Annotation: O pobytu delegace v rámci Dnů poezie.
Article
7
...nevládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 57, 1977, č. 18, 22. 1., s. 5
Annotation: Komentář.
Article
8
...nevládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 58, 1977, č. 283, 30. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor s vedoucím delegace Svazu spisovatelů SSSR o Dnech sovětské kultury v Československu.
Article
9
...nevládní organizace...
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 33, 1977, č. 290, 8. 12., s. 3
Annotation: Rozhovor s vedoucím delegace Svazu spisovatelů SSSR o Dnech sovětské kultury v Československu.
Article
10
...nevládní organizace...
In: Novinář. -- ISSN 0029-5167. -- Roč. 29, 1977, č. 11, listopad, s. 15
Annotation: O českých časopisech a novinářských organizacích v posledním desetiletí 19. století.
Article
11
...nevládní organizace...
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 83, 1968, č. 123, 21. 5., s. 4
Annotation: Článek.
Article
12
...nevládní organizace...
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 1, 5. 1., s. 14
Annotation: Článek představitele Svazu spisovatelů SSSR o plánech spolupráce.
Article
13
...nevládní organizace...
In: Život. -- ISSN 0231-8539. -- Roč. 1 (22), 2005, č. 1, [červenec], s. 9
Annotation: Vzpomínka na společenský ruch okolo Umělecké besedy.
Article
15
...nevládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 5-8
Annotation: Bilance činnosti Obce spisovatelů v posledních několika letech - o bulletinu Dokořán, ekonomických starostech, včetně výčtu uspořádaných...
Article
16
...nevládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 8-9
Annotation: Text reaguje na dění v Obci spisovatelů, v obecnosti vymezuje sporná stanoviska a možná řešení.
Article
17
18
...nevládní organizace...
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 31, září, s. 75
Annotation: Přehled akcí Obcec spisovatelů v posledním čtvrtletí roku 2004.
Article
19
...nevládní organizace...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 45, 1. 11., s. 2
Annotation: O kritické finanční situaci Obce spisovatelů a rezignaci několika členů její rady.
Article
20
...nevládní organizace...
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 47, 19. 11., s. 4
Annotation: O potížích Obce spisovatelů.
Article