By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 14. 2. 2015
Annotation: Ukázka z románu, který vydává nakladatelství Kniha Zlín; s úvodní poznámkou a úryvkem z anotace ke knize.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 1. 11., s. 4-5
Annotation: Bývalý redaktor Lit. novin o svém životě za normalizace.
Article
3
In: Babylon. -- ISSN 1211-4332. -- Roč. 27, 2018, č. 2, 2. 7., Literární a výtvarná příl., s. III
Annotation: Povídka.
Article
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [10], prosinec, s. [18]-[21] [1]-4
Annotation: Úvahy o politickém vývoji ve státech komunistického bloku a o fámách, které předpovídají konec normalizace a datum návratu demokracie.
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 131, 6. 6., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor s podtitulem S Janem Rejžkem o fotbale, ostrůvku pozitivní deviace v normalizačních časech a politickém festivalu, kde to o večerech žilo.
Article
6
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 9, 2015, č. 1, s. 1
Annotation: Úvodník k číslu, které se věnuje undergroundu.
Article
7
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [3], 1983, č. 2, s. 28-42
Annotation: Úryvky z Bendovy korespondence, uvedené kontextuální poznámkou (autor -mp-); existenciální situace vězněného je nahlížena z perspektivy hluboce...
Article
8
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [4], 1984, č. 2, s. 42-50
Annotation: Esej reflektující povahu a postavení moderního umění v normalizačním Československu; autor konstatuje neexistenci socialistického realismu, ale...
Article
9
In: Deník N. -- ISSN 2571-1717. -- Roč. 1, 2019, č. 221, 19. 11., s. 10
Annotation: Článek o knize "Tváře normalizace".
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 9, 1985, s. [1]
Annotation: Krátký článek o posilování dozorčích sítí v redakcích denního tisku a o struktuře a mechanismech cenzury v normalizační publicistice.
Article
11
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2014, č. 430, 17. 1., s. 20-23
Annotation: Rozhovor.
Article
12
In: Váhy [samizdat]. -- Č. 7, [1981], s. 44-46
Annotation: Kritický článek o seznamu oficiálně zakázaných knih v Československu v době normalizace.
Article
14
In: Biograf. -- ISSN 1211-5770. -- R. 2013, č. 57, červen, s. 113-119
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Paměť a dějiny. -- ISSN 1802-8241. -- Roč. 9, 2015, č. 1, s. 134-135
Annotation: Anketní odpovědi na otázku: Jaká byla podle vás role undergroundové subkultury v normalizačním ČSSR?
Article
16
In: Vital. -- Roč. 8, 2014, č. 4, listopad 2014/únor 2015, s. 36
Annotation: Glosa o chybějící originální české próze zobrazující období normalizace a komunismu.
Article
17
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 71, 24. 3., příl. Pátek, č. 12, s. 22-27
Annotation: Rozhovor.
Article
20
online
Webarchiv
In: Bubínek Revolveru [online]. -- 10. 8. 2015
Annotation: Úvaha o takzvaných "pokrývačích", kteří (nejen) během období normalizace svými jmény kryli jména skutečných autorů a autorek, kteří nesměli...
Article