By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Ječmínek [samizdat]. -- [Roč. 1], 1981, č. 3, listopad, s. 11-12
Annotation: Komentář o proměně lidského smýšlení. Nenáviděné Rakousko se stalo symbolem pro nostalgické a úsměvné vzpomínání a zdá se, že se to...
Article
2
In: Prager Presse. -- Roč. 15, 1935, č. 317, 23. 11., odpolední vydání, s. 6
Annotation: Těsnohlídek Rudolf, Rozbitý stůl (1925-1927). Sbírka veršů z pozůstalosti ... za redakce: Novotný Miloslav. České básně, sv. 9. Praha, Fr....
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 3, červen, s. 419-434
Annotation: Studie zkoumá, jakými způsoby se v populárních prózách Báječná léta pod psa M. Viewegha a Občanský průkaz P. Šabacha projevuje nostalgie...
Article
4
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 62, 2018, č. 222, 16.-18. 11., s. 12-13
iHned.cz [online]. -- 16. 11. 2018
Annotation: Rozhovor se spisovatelem a nakladatelem J. Padevětem o stavu současné společnosti; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
5
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 9, 19. 11., s. 52-57
Annotation: Studie se věnuje komiksovému pojetí nostalgie a melancholie v níže zmíněných komiksech.
Article
6
In: Comics of the New Europe : Reflections and Intersections. -- ISBN 978-94-6270-212-7. -- S. 7-24
Annotation: Úvodní studie ke kolektivní monografii o komiksu středovýchodní a jihovýchodní Evropy (tj. i o českém) zmiňuje mj. společné rysy komiksové...
Book Chapter
7
In: Comics of the New Europe : Reflections and Intersections. -- ISBN 978-94-6270-212-7. -- S. 89-104
Annotation: Studie se soustředí na komiksovou tvorbu P. Čecha (zvláště na "Velké dobrodružství Pepíka Střechy") v kontextu českého komiksu a literatury...
Book Chapter
8
online
In: iDnes.cz [online]. -- 19. 5. 2021
Annotation: Zpráva o výstavě "Milan Kundera: Nostalgie po Evropě" v nově otevřené knihovně v Českém centru v Paříži.
Article
9
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 20, 2020, č. 1, s. 115-130
Annotation: Studie o způsobu zpracování otázky nostalgie po Rakousko-uherské monarchii v české vzpomínkové próze. Autoři zvolili jako výchozí materiál...
Article
10
Published Leuven : Leuven University Press, 2020.
Annotation: Kolektivní monografie se zabývá komiksem v různých zemích středovýchodní a jihovýchodní Evropy (viz rozpis), mj. též v České republice (oddíl...
Book
11
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 35, 2021, č. 2, s. 38-39
Annotation: Zpráva o konání výstavy "Milan Kundera: Nostalgie po Evropě" v Českém centru v Paříži (ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou).
Article
12
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 23, 2009, č. 4, zima, s. 20-21
Annotation: Referát o výstavě.
Article
13
online
In: Zrcadlo : Neperiodický zpravodaj Společnosti přátel Andreje Tarkovského a duchovních hodnot [samizdat]. -- Č. 5, 1991, březen, s. 16-19
Annotation: Rozhovor nad filmem "Nostalgie", mj. o tématech duchovního života, vyhnanství, vlastenectví, kulturních rozdílů a vlivu prostředí na uměleckou...
Article
14
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 51-61
Annotation: Studie zkoumá exilové psaní J. Čepa a M. Součkové z hlediska Starobinského pojetí nostalgie.
Article
15
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 16, 2019, č. 32, s. [109]-126
Annotation: Studie o palimpsestovém charakteru básnické sbírky "Alla Romana" M. Součkové, která byla inspirována pobytem spisovatelky v Římě a Itálii v...
Article
16
by Martinek, Libor, 1965-, Chrobák, Jakub, 1974-, Czaplińska, Joanna, 1961-, Pająk, Aleksandra, 1975-, Czernikow, Olga, Urbanec, Jiří, 1932-2014
Published Opava ; Opole : Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Ústav bohemistiky a knihovnictví, kabinet literárněvědné komparatistiky, 2011.
Annotation: Kolektivní monografie je zaměřena na filologické, literárněvědné, literárněkritické a filmovědné problémy; studie z oddílu Literární věda...
Book