By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Jordan, Hanuš, 1961-, Cihlář, Ondřej, 1978-
Published Praha : Akademie múzických umění : Cirkoskop : Národní muzeum, 2014.
Obsah knihy
Annotation: Publikace věnující se proměnám cirkusu v českých zemích od dob tradičního cirkusu až po jeho současné formy, označované jako nový cirkus.
Book
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 32, 2021, č. 135, 12. 6., příl. Scéna, s. 11
Annotation: Zpráva o chystaných aktivitách "Divadla Bravo!".
Article
3
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 26, 2017, č. 18, 31. 10., s. 10-11
Annotation: Diskuse kolem kulatého stolu o tzv. divadelní mapě Prahy. Autoři debatovali např. o pražských nezávislých divadlech, divadlech na pražské periférii,...
Article
4
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 30, 2019, č. 33, 12.-18. 8., s. 54
Annotation: Zpráva o divadelním festivalu "Letní Letná".
Article
5
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 68-71
Annotation: Referát.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 33, 2020, č. 61, 12. 3., s. 16
Annotation: Zpráva o odložení inscenací, které má na programu Cirk La Putyka, kvůli nařízení vlády v souvislosti se šířením koronaviru.
Article
7
9
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 31, 2021, č. 38, 13. 9., s. 20
Annotation: Zpráva.
Article
10
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 30, 2020, č. 42, 5. 10., s. 19
Annotation: Rozhovor s akrobatem a divadelníkem P. Horníčkem, mj. o novém cirkusu a Divadle Bravo!.
Article
11
In: Interview. -- ISSN 2336-6060. -- Roč. [4], 2018, č. 11, listopad, s. 86-92
Annotation: Rozhovor spisovatelky P. Brzákové s divadelníkem R. Novákem mj. o jeho nové inscenaci ADHD, o nemoci stejného jména i o novém cirkusu; připojeny...
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 137, 14. 6., s. 8
Annotation: Zpráva.
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 60-67
Annotation: Esej, ve které se autor zamýšlí nad aktuálně vznikající encyklopedií, která by měla nově definovat a metodologicky ukotvit nonverbální divadlo.
Article
15
In: Respekt. -- ISSN 0862-6545. -- Roč. 31, 2020, č. 36, 31. 8.-6. 9., s. 62
Annotation: Zpráva.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 31, 2018, č. 258, 6. 11., s. 9
Annotation: Referát o inscenaci R. Nováka ml. "ADHD" v Cirku La Putyka.
Article
18
online
In: iRozhlas [online]. -- 14. 9. 2017
Annotation: Zpráva o divadelní inscenaci "Honey", již připravují Cirk La Putyka a Dejvické divadlo.
Article
19
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 60, 2016, č. 95, 17. 5., s. 17
iHNed.cz [online]. -- 17. 5. 2016
Annotation: Referát.
Article
20
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 13, 2017, č. 12, 7. 6., s. 31
Annotation: Referát.
Article