By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Marginalie. -- Roč. 11, 1937, č. 3, březen, s. 57-70
Annotation: Přehled výtvarně či fotograficky či topograficky řešených novoročenek pro rok 1937.
Article
2
In: Pražské noviny. -- R. 1858, č. 3, 3. 1., s. 3
Annotation: ...dokazuje právě vyšlá novoročenka, vydaná na rok 1858, obsahuje dedikaci, proslov, deset básniček.
Article
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 9, 11. 1., s. 4
Annotation: Fejeton o novoročenkách, v nichž se přeje šťastný "Nový Rok". Eisner se pozastavuje nad velkým písmenem ve slově "Rok".
Article
4
In: Bibliofil. -- Roč. 14, 1937, č. 4, duben, s. 78
Annotation: Zpráva o 2. čísle časopisu, které přináší výběr z dopisů vynikajících bibliofilů o sborníku Český bibliofil 1936; zpráva o čísle 3,...
Article
5
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 19, 1963, č. 216, 10. 9., s. 3
Annotation: Kurzíva.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 4, 1948, č. 6, 8. 1., s. 3
Annotation: Zpráva o veršované novoročence zaslané P. Bezručem litoměřickému státnímu zástupci. Novoročenka otištěna.
Article
7
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Povídka z r. 1930.
Article
8
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 5, 1963, č. 2, únor, s. 140
Annotation: Přehled nakladatelských novoročenek 1963.
Article
9
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 2, 1967, č. 3, 29. 3., s. 225-226
Annotation: Přehled novoročenek.
Article
10
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 4, 1948, č. 50, 29. 2., s. 5
Annotation: Zpráva informuje o pražské výstavě novoročních tisků.
Article
11
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 50, 1947, č. 4, 5. 1., s. 6
Annotation: Stať se věnuje novoročenkám na rok 1947.
Article
12
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 1, 1. 1., s. 4
Annotation: Anotace 9 novoročenek.
Article
13
In: Právo lidu. -- ISSN 0862-5913. -- Roč. 51, 1948, č. 2, 3. 1., s. 4
Annotation: Anotace 15 novoročenek.
Article
14
In: Marginalie : věstník Spolku českých bibliofilů. -- Roč. 21, 1948/1949, č. 3/4, 23. 7. 1948, s. 47-49
Annotation: Stať popisuje novoročenky 1948.
Article
15
In: Bibliofil. -- Roč. 15, 1938, č. 1, leden, s. 10-15; č. 2/3, únor/březen, s. 42-43
Annotation: Podrobný přehled novoročenek vydaných v r. 1938 s jejich stručným popisem.
Article
16
In: Národní práce. -- R. 1941, č. 4, 5. 1., s. 4
Annotation: Seifert Jaroslav, Malá romance o knížeti Oldřichovi a jeho Boženě; Malá romance o Ctiradovi a Šárce. Novoročenky, B. m. b. n. 1940.
Article
17
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 6, 5. 2., s. 10
Annotation: Poznámka k otištěným ukázkám novoročních pozdravů P. Bezruče zasílaných P. Tomanovi.
Article
18
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 9 (54), 1947, č. 8, 21. 2., s. 77-78
Annotation: Soupis novoročenek 1947.
Article
19
In: Středisko. -- Roč. 1, 1930/1931, č. 4, leden 1931, s. 11
Annotation: Redakcí: Hoffmeister Adolf, Praha, Oppelt Josef synovec 1930.
Article
20
In: Kolo. -- Roč. 8, 1938, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Upozornění na novoročení tisk: Spáčil Jindřich, nazvaný Josef Mánes v Kroměříži. Spáčil v něm líčí epizodu z malířovy návštěvy...
Article