By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"oběti nacismu" » "oběti nacismus"
1
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 131, 5. 6., s. 4
Annotation: Glosa k vydání posledních dopisů umučených.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 40, 16. 2., s. 1-2
Annotation: Fejeton o zkušenosti s vyřizováním vzkazů a donáškou dopisů zabitým a umučeným od jejich blízkých z Anglie.
Article
3
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 3, 15. 12. 1945, s. 47-48; č. 4, 1. 1. 1946, s. 63-64
Annotation: Článek jmenuje zemřelé české spisovatele, vždy uvádí v jedné větě, kde zemřeli a proč.
Article
4
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 26, 1946, č. 222, 25. 9., s. 2
Annotation: Glosa.
Article
5
In: Naše Valašsko. -- ISSN 1805-8000. -- Roč. 9, 1946, č. 1, s. 15-18
Annotation: Článek o A. Šimurdovi, učiteli a účastníku odboje, za článkem Šimurdova báseň Odpověď domovu.
Article
6
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 78, 15. 8., s. 3
Annotation: Recenze tří knih, mj. přetisku Dachavských novin.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 30, 10. 5. 1946, s. 8
Annotation: Poznámka k otisku předmluvy F. Halase k níže zmíněné knize.
Article
8
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 30, 2020, č. 292, 16. 12., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 7, č. 49, s. 3
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 7, 2020, č. 49, 16. 12.
Annotation: Básně ze sbírky "Existenciální kakao"; báseň Lucernafilm s věnováním A. Letenské.
Article
9
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. [22], 1955, č. 2, 25. 2., s. 39-40
Annotation: Vzpomínka na bratra Jaroslava Šimsu, který zahynul před 10 lety 8. 2. 1945 v koncentračním táboře na tyfus.
Article
10
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 10
Annotation: Medailon o Vladislavu Vančurovi.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 33, 31. 5. 1946, s. 4
Annotation: Článek se věnuje smrti V. Vančury a autor se pozastavuje nad tím, že ještě nebyly vydány Vančurovy sebrané spisy.
Article
12
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 13, 1957, č. 215, 7. 9., s. 1.
Annotation: Vzpomínkový článek spolužáka J. Fučíka.
Article
13
In: Svobodný zítřek. -- ISSN 2336-8616. -- Roč. 2, 1946, č. 24, 13. 6., s. 5
Annotation: Článek připomíná osobnost a dílo V. Vančury.
Article
14
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 3, 1947, č. 7, 15. 2., s. 109
Annotation: Článek připomíná osobnost a dílo A. Fuchse.
Article
15
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 27, 1947, č. 209, 7. 9., s. 2.
Annotation: Článek připomíná nacisty umučené novináře, zároveň informuje o vyhlášení 8. 9. - den, kdy byl umučen Julius Fučík - za Den novinářů.
Article
16
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 125, 7. 10., s. 2
Annotation: Vzpomínková glosa.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 143, 28. 10., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 1, 1945, č. 54, 14. 7., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 1, 1945, č. 68, 31. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
20
In: Národní osvobození. -- ISSN 1804-9168. -- Roč. 16, 1945, č. 54, 18. 7., s. 3
Annotation: Vzpomínková glosa.
Article