By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"obrazy" » "obraz", "obrazovy"
1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 136, 14. 6., s. 1-2
Annotation: Fejeton o domácích obrazech a vztahu k nim.
Article
2
by Třeštík, Michael, 1947-
Published Praha : Gasset, 2016.
Annotation: Monografie nabízí osobní zamyšlení výtvarného kritika a sběratele Michaela Třeštíka nad zhruba padesátkou výjimečných děl světového i...
Book
3
online
Webarchiv
In: Možnost [samizdat]. -- Č. 53, zima 1988/1989, s. [8]-[9]
Annotation: Dopis odpovídající na upozornění, že Možnost směřuje ve svých textech k nesmiřitelnosti. Štogr se domnívá, že je správné mít pevný postoj,...
Article
4
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 88, 19. 3.
Annotation: Úvaha o malíři K. Lhotákovi a básně.
Article
5
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka : přednášky z roku 1988 [a 1989]. -- R. 1990, s. 44-45
Annotation: Přednáška proslovená v KPČJ v roce 1988.
Article
6
In: Sborník Kruhu přátel českého jazyka : přednášky z roku 1990-1991. -- R. 1993, s. 68-86
Annotation: Přednáška proslovená v KPČJ; otištěno též ve Sborníku KPČJ 1990, s. 44-55.
Article
8
by Mitchell, W. J. T. 1942-
Published Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016.
Annotation: Monografie je souborem esejí, které se postupně věnují jednotlivým aspektům vztahu textu a obrazu; autor rozebírá reprezentace obrazové i verbální,...
Book
9
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 13, 2012, č. 11, s. 46-49
Annotation: Rozhovor s básníkem a výtvarníkem doprovázející otisk obrazů vytvořených pod vlivem jihoamerického nápoje ayahuasca (s. 48-56); s úvodní...
Article
10
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 12, 1956, č. 212, 1. 9., s. 2
Annotation: Zpráva.
Article
11
In: Český život. -- Roč. 2, 1948, č. 3, s. 44-45
Annotation: Autor uvádí osudy Rambrandtova obrazu "Noční hlídka".
Article
12
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 1, 30. 3., s. 202-205
Annotation: Recenze.
Article
14
15
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 62
Annotation: Informativní článek o výstavě.
Article
16
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 6, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 6, 6. 2.
Annotation: Recenze.
Article
17
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 6, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 6, 6. 2.
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 22, 1882, č. 118, 30. 4., s. 2
Annotation: Konala se 16. 5. Zakončena bude živými obrazy "Tři dni z dějin národa českého", k nimž napsal text: Vrchlický Jaroslav.
Article
19
In: Národní listy. -- Roč. 22, 1882, č. 121, 3. 5., s. 2
Annotation: Koná se 16. 5. Báseň, kterou k živým obrazům napsal: Vrchlický Jaroslav má tyto části 1. Příchod Čechů, 2. Žižka odpouští Praze, 3. Obhájení...
Article
20
online
Webarchiv
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 29, 2019, č. 31, 6. 2., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 6, č. 6, s. 2
Literatura - Umění - Kultura. -- Roč. 6, 2019, č. 6, 6. 2.
Annotation: Recenze.
Article