By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Fialová, Alena, 1979-
Published Praha : Středisko společných činností AV ČR pro Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015.
...od 1989...
Annotation: Populárně-naučná brožura.
Book
2
Published Prešov : Prešovská univerzita, Filozofická fakulta, 2007.
...od 1989...
Annotation: Studie přítomného vědeckého sborníku byly přednesené na třetím setkání literárněvědných odborníků na Filozofickej fakulte Prešovskej...
Book
3
by Machala, Lubomír, 1958-
Published Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011.
...od 1989...
Annotation: Stať; - text byl převzat z dvouměsíčníku Listy č. 2 a 3/2011.
Book
4
...od 1989...
online
Webarchiv
In: Vlčí bouda [online]. -- ISSN 2336-1697. -- 23. 11. 2013
Annotation: Článek o komiksových časopisech, které tvoří fanoušci.
Article
5
...od 1989...
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 7, 13. 2., s. 54
Annotation: Zpráva hodnotící vzrůstající produkci českých komiksů za posledních 30 let.
Article
6
...od 1989...
online
Webarchiv
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1995, č. 1, leden, s. 136-142
Bubínek Revolveru [online]. -- 6. 1. 2014
Annotation: Článek o proměnách časopisu Respekt po roce 1989 a o české žurnalistice po roce 1989 obecně.
Article
7
...od 1989...
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 33, 2016, č. 105, s. 19-24
Annotation: Esej o generační proměně intelektuálů; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 19).
Article
8
...od 1989...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 7, 2006, č. 3, březen, s. 8
Annotation: Úryvek z dopisu A. Šerligy o vývoji slovenské literatury po r. 1989; připojen komentář V. France.
Article
9
by Waschková Císařová, Lenka, 1978-
Published Brno : Masarykova univerzita, 2013.
...od 1989...
Obsah knihy
Annotation: Monografie mapující tzv. strukturální transformaci českých médií po roce 1989 na příkladu lokálního a regionálního tisku.
Book
10
by Moravec, Václav, 1974-
Published Praha : Academia, 2020.
...od 1989...
Annotation: Monografie se zabývá novinářskou etikou jakou součástí aplikované etiky a analyzuje eticky sporné oblasti činnosti novinářů; s uvedenou předmluvou...
Book
11
Published Praha : Prakul Production, 2019.
...od 1989...
Annotation: Kniha reportáží se věnuje historii vzniku a působení časopisu Studentské listy a jejich kulturnímu a politickému kontextu.
Book
12
...od 1989...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 24, 2013, č. 14, 4. 4., s. 11
Annotation: Rozhovor, především o Liehmově návratu do Česka a o pohledu na zdejší dění ze zahraničí.
Article
13
by Schulzová, Eva, 1985-
Published Brno : Janáčkova akademie múzických umění, 2014
...od 1989...
Obsah knihy
Annotation: Monografie - disertační práce.
Book
14
...od 1989...
In: Lógr. -- ISSN 1804-6835. -- Roč. 11, 2021, č. 40, léto, s. 5-7
Annotation: Sloupek mj. o knižní nadprodukci po roce 1989 a konzumních aspektech knižního trhu.
Article
15
...od 1989...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- Roč. 56, 2012, č. 244, 14. 12., s. 32
iHned.cz [online]. -- 14. 12. 2012
Annotation: Úvaha o reflexi osobnosti V. H. rok po jeho úmrtí.
Article
16
...od 1989...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 296, 19. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 51, s. 1 a 3
Annotation: Rozhovor o současné společnosti, svobodě a umělecké tvorbě.
Article
17
...od 1989...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 58, 9. 3., s. 8
Annotation: Rozhovor o příručce Panorama české literatury.
Article
18
...od 1989...
online
In: Bohemistyka. -- ISSN 1642-9893. -- Roč. 14, 2014, č. 4, s. 343-361
Annotation: Cílem studie je představit českou literaturu žánru science fiction po roce 1989, její potenciál a perspektivy překladu do jiných jazyků.
Article
19
...od 1989...
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 13. 11., s. 17-19 a č. 12, 4. 12., s. 19
Annotation: Anketa o situaci české literatury po roce 1989.
Article
20
...od 1989...
Annotation: Kolektivní monografie Film a dějiny 6. Postkomunismus postihuje vybraná témata spojená s proměnou žánru historického filmu a televizního seriálu...
Book