By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 17, 21. 1., s. 2
Annotation: Článek o zahraniční i české politické literatuře.
Article
2
In: Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen. -- Roč. 18, 1880, příl. Literarische Beilage, I., s. 23-24
Annotation: Bibliografie české odborné, převážně historické literatury z let 1878-1879.
Article
4
In: Kritická Příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 2001, č. 19, březen, s. 50-65
Annotation: Analýza tří sborníků české literární vědy.
Article
5
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 60, 1973, č. 4, prosinec, s. 249-250
Annotation: Recenze se zřetelem k bohemikálním příspěvkům.
Article
6
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 42, 1973, č. 3, s. 301-310
Annotation: Bibliografický přehled.
Article
7
In: Premeny (New York). -- Roč. 24, 1987, č. 4, říjen, s. 167-168
Annotation: Recenze čísla 1, r. 1 (květen 1987).
Article
8
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1977, č. 2, 12. 1., s. 14
Annotation: Přehled bohemistických příspěvků v 13. svazku sborníku.
Article
9
In: Kritická příloha Revolver Revue. -- ISSN 1211-118X. -- R. 1997, č. 9, [prosinec], s. 57-60
Annotation: Komentář ke knize a ke způsobu Kosíkova psaní.
Article
10
11
In: Jaroměřský a josefovský zpravodaj. -- R. 1998, č. 1, leden, s. 12
Annotation: Poznámka na úvod 5. ročníku rubriky Výročí měsíce; mj. ohlášeno vydání biograficko-bibliografického slovníku J. U. (má vyjít s podporou...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 5, 1956, č. 2, 14. 1., s. 3-4
Annotation: Překlad nepodepsaného redakčního článku (studie) z č. 18/1955; s úvodní ediční poznámkou.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 48, 18. 2., s. 4
Annotation: Zpráva informuje o otevření výstavy československé vědecké literatury ve Varšavě.
Article
14
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 6, 1945/1946, č. 5, 1. 2. 1946, s. 73-77
Annotation: Seznamy beletristických i odborných knih, českých i světových, které vyšly mezi léty 1939-1945, které knihovna považovala "za hodnotné" a zařadila...
Article
15
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2015, č. 7/8, 14. 7., s. 32-36
Annotation: Rozhovor s novinářem, popularizátorem vědy a britským vydavatelem vědecké literatury.
Article
16
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 111, 8. 5., s. 2
Annotation: Glosa o původní i překladové politické literatuře v Československu.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 49, 2001, č. 3, s. 320-325
Annotation: Rozbor.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 45, 1965, č. 230, 20. 8., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 24, 1972, č. 3, s. 352-376
Annotation: Bibliografický soupis obsahující též záznamy literárněvědné.
Article
20
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 62, 2010, č. 10, s. 373-375
Annotation: Soupis tuzemských nakladatelů, kteří se zabývají vydáváním odborné teologické literatury.
Article