By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 14, 2. 4., příl. Literatura-umění-kritika, č. 4, s. IV-V
Annotation: O nacistické okupaci.
Article
2
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 22, 1969, č. 20, 23. 9., s. 5; č. 21, 30. 5., s. 5
Annotation: O kulturní frontě za nacistické okupace.
Article
3
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 29, 16. 7., s. 16
Annotation: Pro čtvrté ročníky gymnázií, SO a SE škol. Téma III.: Literatura za okupace.
Article
4
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 115, 1946, č. 1/2, s. 7-8
Annotation: V úvodní slovo k prvnímu poválečnému číslu časopisu (shrnut osud vydávání časopisu za války a výhledy do dalších let).
Article
6
online
Webarchiv
In: Doba [samizdat]. -- Roč. 1, 1980, č. 9, červenec-srpen, s. 35-39
Annotation: Ukázka z publikace věnované 21. srpnu 1968 Sedm pražských dnů. Přetištěno z exilového časopisu Svědectví č. 60, 1980 s komentářem Pavla...
Article
7
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, září/říjen, s. 63-64
Annotation: Krátká stať o výboru české poezie tematizující rok 1938.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 29, 1981, č. 2, s. 129-134
Annotation: Přehledová stať o subjektivních prózách vzpomínkového charakteru a baladických novelách.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1975, č. 19, 7. 5., příl. Literatura-umění-kritika, č. 5, s. XII-XIII
Annotation: Vzpomínky na účast v komunistickém odboji proti nacistické okupaci.
Article
10
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1974, č. 47, 20. 11., s. 16
Annotation: Pro čtvrté ročníky gymnázií, SO a SE škol. Téma III.: Literatura za okupace - Okruh A.
Article
11
In: Středočeské kapitoly z dějin okupace (1939-1942). -- s. 120-146
Annotation: Stať ve sborníku, který vyšel jako 4. sv. edice Dějiny dělnického hnutí ve Středočeském kraji.
Book Chapter
12
In: Hlas revoluce. -- ISSN 0231-8164. -- Roč. 32, 1978, č. 14, 8. 4., s. 6 - č. 16, 22. 4., s. 6
Annotation: Přehledový článek o období nacistické okupace.
Article
13
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 20, 1968, č. 12, prosinec, s. 395-399
Annotation: Přehledový článek.
Article
14
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [3], 1956, červenec/srpen, s. [2]
Annotation: Recenze románu E. Vachka.
Article
15
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 196, 21. 8., příl. Magazín Dnes, č. 34, s. 13
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o P. Kohoutovi doprovázející otisk jeho prózy Zpráva o bitvě u mostu K.
Article
16
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 198, 23. 8., s. A11
Annotation: Vzpomínkový článek na srpen 1968.
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 198, 22. 8., s. C6
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o J. Dědečkovi doprovázející otisk jeho prózy Noc.
Article
18
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 196, 21. 8., příl. Magazín Dnes, č. 34, s. 17
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o V. Noskové doprovázející otisk její prózy Zničené kalhoty.
Article
19
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 19, 2008, č. 196, 21. 8., příl. Magazín Dnes, č. 34, s. 15
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o P. Šabachovi doprovázející otisk jeho prózy Let's dance!
Article
20
In: Časopis Národního musea. Oddíl duchovědný. -- ISSN 0862-531X. -- Roč. 116, 1947, s. 112-115
Annotation: Zpráva o činnosti - situace fondů během války, poválečné přírůstky, finanční zajišťování ad.
Article