By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Moderní revue. -- Sv. 19, 1906/1907, č. 344, 8. 4. 1907
Annotation: K článku (anonym) v Besedách Času, č. 12, 10, v němž byl surově napaden A. S. Citace. Odsouzení. Procházka odsuzuje modloslužebnictví též...
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1994, č. 31, 24. 8., s. 10
Annotation: Rozhovor se Z. U., mj. o připravované knize memoárů Stvořitelé světa.
Article
4
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 5, 1994, č. 1, září, s. 4-7
Annotation: Přetisk jeho článků Image exilu (s. 4-5; Lidové noviny, 23. 8. 1993) a Tenorsaxofonové sólo z Washingtonu (s. 6-7; Lidové noviny, 15. 1. 1994).
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 3/4, srpen, s. 124-126
Annotation: Rozhovor.
Article
6
In: ZN noviny. -- ISSN 1211-7609. -- Roč. 5, 1995, č. 31, 6. 2., s. 7
Annotation: Stručný přehled díla u příležitosti v pořadí druhé nominace.
Article
7
by Hrabal, Bohumil, 1914-1997
Published Praha : Pražská imaginace, 1990
Annotation: Vzpomínkový a autobiografický text; psáno v Kersku 9.-11. listopadu 1990.
Book
8
In: Týdeník Květy. -- ISSN 0862-898X. -- Roč. 3, 1993, č. 45, 4. 11., s. 29
Annotation: Rozhovor o knize rozhovorů Mejdan (Fajma), kterou připravili G. P. a A. T.
Article
9
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 47, 25. 11., s. 9
Annotation: Dopis v rubrice Zasláno, protestující proti otištění ukázek z jeho chystané deníkové knihy Praha; datováno Luhačovice 29. 10. 1993.
Article
10
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 276, 20. 11., s. 6
Annotation: Vzpomínky, díl 11.
Article
11
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 282, 4. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
12
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 288, 11. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
13
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 294, 18. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
14
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 303, 31. 12., s. 4
Annotation: Vzpomínky.
Article
15
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 3 (108), 1993, č. 298, 23. 12., s. 6
Annotation: Vzpomínky.
Article
16
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 4, 1994, č. 84, 29. 4., s. 1
Annotation: Rozhovor s J. F. u příležitosti udělení čestného občanství města Prahy.
Article
17
In: Vlastivědný věstník moravský. -- ISSN 0323-2581. -- Roč. 44, 1992, č. 2, s. 286-288
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 250, 23. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- R. 1992, č. 43, 18. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor.
Article