By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Venkov. -- Roč. 17, 1922, č. 95, 23. 4., s. 3
Article
2
In: Věda a život. -- Roč. 14, 1948, s. 433-437
Annotation: "Při slově osvěta si lidé zpravidla představují nudného řečníka za katedrou, namáhavě předčítajícího z poznámek. To je zaostalá představa...".
Article
3
In: Národní kultura. -- Roč. 3, 1924, č. 9, s. 313-315
Annotation: Článek vyhlašuje všeobecné zásady pro dostupnost literatury a divadla v nejširších lidových vrstvách: stálá návaznost s názorem světovým...
Article
4
In: Národní kultura. -- Roč. 3, 1924, č. 9, s. 309-312
Annotation: Článek vytipovává základní rysy lidovýchovné činnosti, v nichž sice zdůrazňuje národní prvky, ale nazapomíná na filozofický, mravní a...
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 7, 9. 1., s. 1-2
Annotation: Úvaha o osvětových inspektorech.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 102, 1. 5., s. 1
Annotation: Úvaha o průmyslovém podniku kdysi a dnes - též o kultuře v něm.
Article
8
Published Praha : Václav Sperakus, 1907-1908
...osvěta...
Serial
9
Published Brno : [s.n.], 1848-1849
...osvěta...
Journal
10
In: Dnešek. -- ISSN 2336-8489. -- Roč. 1, 1946, č. 2, 3. 4., s. 21
Annotation: Článek o stranickosti v kulturní osvětě.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 5, 1949, č. 28, 3. 2., s. 2
Annotation: Projev Jana Drdy o potřebě kultury a osvětové práci v Národním shromáždění.
Article
12
In: Časopis českého studentstva. -- Roč. 2, 1890, č. 3, 5. 3., s. 39-43
Annotation: V současné době dusí reakce politický i sociální život. Povinností vysokoškolského studentstva je pečovat o vzdělání lidu, o jeho politické...
Article
13
In: Venkov. -- Roč. 18, 1923, č. 151, 1. 7., s. 13-14
Annotation: O lidové řečníky.
Article
14
In: Pražský denník. -- Roč. 9, 1874, č. 1, 1. 1., s. 1
Annotation: Roku 1873 bylo v Praze 8 divadel (4 česká a 4 německá), 6 divadel ochotnických a 13 divadelních spolků. Vycházelo 84 časopisů (50 českých a...
Article
15
In: Čas. -- Roč. 15, 1901, č. 301, 1. 11., s. 4
Annotation: O otevření veřejné čítárny v Praze.
Article
16
In: Posel z Prahy. -- Roč. 15, 1874, č. 272, 15. 11., s. 2
Annotation: Výzva k usilovné svorné práci českých spisovatelů pro mravní obrození národa.
Article
17
In: Národní listy. -- Roč. 46, 1906, č. 178, 30. 6., s. 6
Annotation: O významu knihoven pro lidovou osvětu.
Article
18
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 71, 13. 3., s. 3
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 86, 2. 9., s. 3
Annotation: O lidové osvětě v demokratickém státě.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 211, 14. 9., s. 5
Annotation: Článek.
Article