By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 45, 1945, s. 68-76
Annotation: Autor se zabývá jazykovými specifiky populárních písní.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 7
Annotation: Článek o prosté ženě Blaženě, která zpívá celý den, ale nezná jedinou lidovou píseň.
Article
3
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 3, 1953, č. 16, 16. 4., s. 10
Annotation: Článek.
Article
4
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 40 (8), 1953, č. 2, duben, s. 57-58
Annotation: České lidové písně jsou v komparaci s těmi moravskými či slovenskými více veselé. Citové záležitosti, chudobu či alkohol řeší spíše...
Article
5
In: Eva. -- Roč. 21, 1924, č. 10, říjen, s. 295-297
Annotation: Stejně jako česká lidová píseň mizí i kostelní píseň. Jde o její záchranu. - Uvedeny různé druhy kostelních písní; ukázky z: píseň...
Article
6
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 27, 2017, č. 8, 2. 8., s. 12-14
Annotation: Úvaha o prolínání folklóru s populární hudbou.
Article
7
online
In: Dým [samizdat]. -- Č. 20, 1979, s. [26]
Annotation: Text písně.
Article
8
online
Webarchiv
In: Vaše Literatura [online]. -- 8. 1. 2011
Annotation: Recenze monografie "Písně pobělohorských exulantů (1670-1750)" J. Malury.
Article
9
In: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích. -- ISSN 2533-4247. -- R. 2010, č. 19, s. 34-36
Annotation: Článek, s četnými ukázkami.
Article
11
In: Knihy a čtenáři. -- ISSN 2336-7180. -- Roč. 8, 1948, č. 13, 1. 7., s. 202-203.
Annotation: Sloupek se věnuje třem písním socialistického hnutí (Píseň práce, Internacionála, Rudý prapor). Zaměřuje se především na historii vniku...
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 31, 2015, č. 4, 17. 4., s. 24-25
Annotation: Úryvky kramářských písní vybrané podle současných novinových rubrik; s fot.
Article
13
In: Hudební rozhledy. -- ISSN 0018-6996. -- Roč. 14, 1961, č. 12, s. 529
Annotation: Úvaha.
Article
14
15
16
In: Radostná země. -- ISSN 0483-8793. -- Roč. 11, 1961, č. 3, 15. 7., s. 81-82
Annotation: O skupině kramářských písní, které navazují na píseň lidovou.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 1, 1953, č. 3, 28. 9., s. 137-145
Annotation: Dokumentárně doložená stať o zákazech šíření písní na Moravě; s otiskem jedné písně a dvou obrázků v příloze.
Article
18
In: Slovesná věda. -- ISSN 1803-0890. -- Roč. 5, 1952, č. 3/4, s. 169-171
Annotation: Glosa o historii vojenské lidové písni.
Article
19
In: Malovaný kraj. -- ISSN 0323-1542. -- Roč. 49, 2013, č. 1, leden/únor, s. 17
Annotation: Fejeton.
Article
20
In: Květy. -- ISSN 0023-5849. -- Roč. 2, 1952, č. 1, 6. 1., s. 5
Annotation: Poznámka o vydání zpěvníku vojenských písní.
Article