By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 24, 2013, č. 32, 6.-12. 8., s. 12
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Národní listy. -- Roč. 45, 1905, č. 150, 2. 6., s. 3
Annotation: O překladatelské práci, právech, soutěži atd. - Podepsáno řeckým písmenm omega.
Article
3
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 124, 7. 5., s. 5
Annotation: O nehospodárnosti na překladatelském trhu literárním.
Article
4
In: Národní listy. -- Roč. 61, 1921, č. 121, 4. 5., s. 1-2
Annotation: O nesnázích a chybách překladatelů a překladů.
Article
5
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [48], 2016, č. 13, 29. 3., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. S fotografiemi, též na obálce (s titulkem Mistr překladu Richard Podaný).
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 106, 6. 5., s. 5
Annotation: K jubileu překladatele z francouzštiny.
Article
7
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 29, 2016, č. 264, 11. 11., příl. Pátek, č. 45, s. 3
Annotation: Anketa.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 4, 28. 1., s. 4
Annotation: Zpráva o konferenci československých překladatelů.
Article
9
In: Večerní Praha. -- ISSN 0862-6855. -- Roč. 1, 1955, č. 210, 1. 12., s. [3].
Annotation: Zpráva informuje o první celostátní konferenci překladatelů.
Article
10
online
Webarchiv
In: Vokno [samizdat]. -- Č. 14, 1988, s. [41]-[45]
Annotation: Fejeton o překladatelském řemeslu.
Article
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 35, 2019, č. 5, 7. 5., s. 81
Annotation: Fejeton o klišé spojených s překladatelstvím.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 16, 3. 10., s. 4-5
Annotation: Rozhovor. Připojeny ukázky z jeho tvorby.
Article
13
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 89, 2013, č. 2, s. 4
Annotation: Článek.
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 51-52
Annotation: Referát o pátém ročníku, který se uskutečnil 23.-28. 8. 2012 v obci Bystřička na Valašsku.
Article
16
In: Prager Presse. -- Roč. 10, 1930, č. 225, 17. 8., odpolední vydání, Sonderbeilage "Schweden", s. 6
Annotation: Přehled švédské literatury přeložené do češtiny, počínajíc sedmdesátými léty 19. století; výčet překladatelů.
Article
17
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 21, 2015, č. [6], 26. 5., s. 82-85
Annotation: Rozhovor.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 26, 29. 6., s. 4
Annotation: Nekrolog. Připojena kondolence Svazu československých spisovatelů.
Article
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 50, 2015, č. 4, s. 11-28
Annotation: Rozhovor s germanistou, překladatelem a básníkem L. Šimonem o jeho profesním životě; připojena bio-bibliografická poznámka v závěru.
Article
20
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 18, 2017, č. 11, s. 4-6
Annotation: Rozhovor, mj. o překladatelské činnosti.
Article