By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 14, 1953, č. 2, červen, s. 63-80
Annotation: Studie na základě srovnávání překladů, především z angličtiny, ale i překladů biblických, upozorňuje na problematiku spojenou s věrností...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 3, s. 469-471
Annotation: Poznámka o překladatelských zásadách a důsledcích vyplývajících z nového vydavatelského zákona.
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 5, s. 793-795
Annotation: Poznámky k obvyklým chybách českých překladatelů, zejména v oblasti marxistické literatury.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 11, s. 1761-1762
Annotation: Poznámky k rozšířeným překladatelským chybám na úrovni lexikální, gramatické a "ideové".
Article
5
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 1, s. 159-160
Annotation: Poznámky k diskuzi o překladatelských zásadách probíhající na stránkách Nového života v r. 1951.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 126-127
Annotation: Komentář k obvyklým překladatelským chybám v beletrii jako jsou např. chybné překlady lidových výrazů, doslovné překlady, hovorový jazyk...
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 23, 9. 6., s. 5
Annotation: O významu a častém podceňování překladatelské tvorby.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 32, 11. 8., s. 3
Annotation: Úvaha o překladatelské profesi.
Article
9
10
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 80, 1995, č. 5, 1. 2., s. 2
Annotation: Článek, který srovnává různé verze překladů bible.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 49, 3. 12., s. 6
Annotation: Esej.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 3, 1990, č. 6, 8. 2., s. 13
Annotation: Rozhovor s anglickým profesorem, brněnským rodákem.
Article
13
14
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 27, 1982, č. 5, říjen, s. 226-227
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 33, 1988, č. 5, říjen, s. 213-214
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 33, 1988, č. 5, říjen, s. 217-219
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1991, č. 31, 31. 7., s. 14
Annotation: O problematice jazykových úprav zastaralých překladů, ale i starší původní literatury.
Article
19
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 46, 19. 11., příl. Kmen, č. 46, s. 2
Annotation: Rozhovor za jeho pražské návštěvy.
Article
20
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 27, 1982, č. 5, říjen, s. 222-224
Annotation: Studie se zhodnocením dosavadních formulací.
Article