By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Published Praha : Státní knihovna ČSR - Ústřední bibliografické středisko, 1969.
Annotation: Bibliografie.
Book
2
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [96]-[98]
Annotation: Úvaha nad překlady autorových textů - fejetonů.
Article
3
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 85, 2009, č. 11, s. 18-19
Annotation: Recenze tří překladů a zmínka o probíhajícím Českém katolickém překladu.
Article
4
by Žváček, Dušan, 1934-
Published Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998
Annotation: Skriptum, s Předmluvou (s. 5) a s kapitolami: Úloha a funkce překladu v současném světě, Podstata překladu, Práce překladatele z hlediska uplatnění...
Book
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 4, 17. 2., s. 13
Annotation: Poznámka o úskalí překladů z němčiny.
Article
6
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 24, 1979, č. 5, říjen, s. 219-221
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 24, 1979, č. 5, říjen, s. 215-216
Annotation: Recenze sborníku studií zahraničních lingvistů.
Article
8
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 29-30
Annotation: O prvých dvou svazcích (Genesis, Dvanáct proroků) Starého zákona.
Article
9
In: Časopis pro moderní filologii. -- ISSN 0008-7386. -- Roč. 51, 1969, č. 1, s. 23-33
Annotation: Mj. o strojovém překladu.
Article
10
In: Protější chodník [samizdat]. -- Č. 2, 1. 11. 1987, s. [61-66]
Annotation: Básně.
Article
11
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [2], únor, s. [28]-[41]
Annotation: Dvě básně.
Article
12
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1984, č. [2], únor, s. [42]-[51]
Annotation: Básně. Přeložil a poznámkou opatřil M. Červenka, pseud. O.Č. Mokrý.
Article
13
In: Dialog. -- R. 1960, č. 1, s. 145-152
Annotation: Soupis autorovy příruční knihovničky používané zejména při překladech z angličtiny.
Article
14
In: Literární fórum. -- Roč. 16, 2018, č. 3, 19. 12., s. 48
Annotation: Báseň a její překlad do němčiny. Báseň byla publikována v antologii "Jasná setkání : česko-německá antologie poezie = Klare Begenungen :...
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 7, 1951, č. 65, 18. 3., s. 7
Annotation: O latinských a českých překladech do roku 1500.
Article
16
In: HOP : Historie - Otázky - Problémy. -- ISSN 1804-1132. -- Roč. 5, 2013, č. 2, s. 131-140
Annotation: Studie.
Article
17
In: Český bratr. -- ISSN 1211-6793. -- Roč. 85, 2009, č. 12, s. 21
Annotation: Polemika se shrnutím R. Mazura.
Article
18
In: Venkov. -- Roč. 27, 1932, č. 58, 8. 3., s. 5
Annotation: O vypsání ankety Kmene na pět původních beletristických knih pro vydání v zahraničí v překladech.
Article
19
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 30, 1969, č. 2, květen, s. 216-218
Annotation: Referát o konferenci americké společnosti pořádané 24.-25. 7. 1968.
Article
20