By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 20, 2013, č. 31, 29. 7., s. 73
Annotation: Fejeton o nových překladech klasických cizojazyčných děl do češtiny.
Article
2
by Anýž, Daniel, 1963-, Bartlová, Milena, 1958-, Beránek, Ondřej, 1980-, Borovička, Jan, 1979-, Catalano, Alessandro, 1970-, Čejka, Marek, 1975-, Černý, David, Cílek, Václav, 1955-, Ditrych, Ondřej, 1982-, Doubek, Vratislav, 1965-, Pantazopoulou Drahoňovská, Lucie, Drápal, Dan, 1949-, Drápalová, Kristýna, Fryš, Miloš, 1953-, Hejkalová, Markéta, 1960-, Hokr, Boris, 1984-, Horák, Vít, Hříbek, Tomáš, Humpál, Martin, 1968-, Charvát, Radovan, 1948-, Chýla, Jiří, 1948-, Karpenko, Vladimír, 1942-, Klímová, Helena, 1937-, Kolmaš, Michal, 1985-, Komárek, Stanislav, 1958 srpen 6.-, Kopeček, Michal, 1974-, Kotecký, Vojtěch, 1974-, Kouřil, Vladimír, 1944-, Kratochvíl, Petr, 1975-, Křesťan, Jiří, 1957-, Křivánková, Anna, 1982-, Loužek, Marek, 1975-, Luňák, Petr, 1966-, Matějčková, Tereza, 1984-, Mattuš, Jan, 1966-, Mikuláš, Radek, 1964-, Ostřanský, Bronislav, 1972-, Pavlát, Leo, 1950-, Peregrin, Jaroslav, 1957-, Pilátová, Markéta, 1973-, Přibáň, Jiří, 1967-, Putna, Martin C., 1968-, Schneider, Jiří, 1963-, Smetana, Vít, 1973-, Smolíková, Noemi, Sommer, Vítězslav, 1981-, Tureček, Břetislav, 1970-, Vácha, Jiří, 1938-, Veis, Jaroslav, 1946-, Veselý, Jan, Viklický, Emil, 1948-, Vybíral, Jindřich, 1960-, Zrzavý, Jan, 1964-
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 12, 14. 1., příl. Orientace, s. v-viii
Annotation: Anketa, v níž respondenti odpovídali na otázku: "Mohl(a) byste nám napsat, kterou knihu ze svého oboru byste rád(a) viděl(a) v roce 2017 přeloženou...
Article
3
In: Směna. -- Roč. 4, 1951, č. 8, 25. 4., s. 8
Annotation: Poezie.
Article
4
In: Obzory. -- ISSN 2336-856X. -- Roč. 2, 1946, č. 45, 9. 11., s. 717
Annotation: Glosa o regulaci překladů v české literatuře.
Article
5
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 3/4, s. 56
Annotation: Redakční článek o způsobech hodnocení úrovně překladů děl vydávaných v ELKu a ocenění nejlepších překladů.
Article
6
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 2, 1946, č. 168, 25. 7., s. 4.
Annotation: Článek se zabývá otázkou překladů zahraniční literatury do češtiny.
Article
7
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 26, 2016, č. 255, 1. 11., příl. Styl pro ženy, s. 2
Annotation: Článek; mj. o chystaném vydání překladu básní Bernarda O'Donoghua.
Article
8
online
In: Bych [samizdat]. -- Č. [1], září 1988, s. 144-151
Annotation: Dvě krátké hravé povídky následované překladatelskými poznámkami.
Article
9
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1951, č. 12, s. 1908-1910
Annotation: Příspěvek do debaty o zásadách překladatelské práce udehrávající se na stránkách Nového života v průběhu roč. 1951.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 57, 1949, č. 174, 28. 7., s. 4
Annotation: Glosa k nevalné úrovni (nejen) českých překladů beletrie.
Article
11
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 233, 7. 10., příl. Orientace, s. iii
Annotation: Úvaha.
Article
12
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 73-86
Annotation: Studie porovnává sedm českých překladů Bible (v jednom případě pouze Nového zákona) vydaných mezi lety 1851 a 1894.
Article
13
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 32, 2018, č. 5, s. 1
Annotation: Úvodník k tematickému číslu věnovanému překladům zahraniční literatury do češtiny.
Article
14
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1957, č. 10, s. 1090-1094
Annotation: Stať o překladech ruské literatury do češtiny po 1. svět. válce.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 22, 29. 5., s. 3
Annotation: Dvě úvahy pod společným titulkem.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 35, 28. 8., s. 6
Annotation: Přehledový článek.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 3, 1954, č. 37, 11. 9., s. 6
Annotation: Přehledová recenze.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 33, 13. 8., s. 9
Annotation: Přehledový informační článek.
Article
19
20
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 32, 2016, č. 10, 13. 12., s. 33-35
Annotation: Článek se věnuje fanouškovskému překládání žánrové literatury.
Article