By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: The Prague Post. -- ISSN 1210-3934. -- Vol. 22, 2013, Nr. 14, 10.-16. 4., s. C3
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Listy. -- ISSN 2336-8535. -- Roč. 2, 1948, č. 2, 19. 2., s. 134-136.
Annotation: Článek se věnuje překladům české poezie (zejména do angličtiny).
Article
3
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 1, s. 90-103
Annotation: Anglický překlad Weilova "Žalozpěvu pro 77,297 obětí" (s úvodem D. Lightfoota na s. 90-92).
Article
4
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 58, 29. 10. 1948, s. 6
Annotation: Sloupek mj. o stáhnutí anglického překladu knihy o českém divadle z distribuce.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 54, 1. 10. 1948, s. 6
Annotation: Sloupek mj. reaguje na rubriku Horlení týdne, kde autor rozebíral špatně přeloženou cizojazyčnou publikaci o čs. divadle, a podobně nepovedených...
Article
6
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [96]-[98]
Annotation: Úvaha nad překlady autorových textů - fejetonů.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. [1], 1957, č. 28, 11. 7., s. 8
Annotation: Článek o návštěvě anglické spisovatelky E. M. Pargeterové v Praze a o jejích překladech českých knih.
Article
8
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 30, 2017, č. 203, 1. 9., s. 9
Annotation: Rozhovor o postavení české literatury v Americe, počtu vydaných titulů českých autorů od r. 2012 a o překládání z češtiny.
Article
9
In: Up the Devil's Back. -- S. 457-462
Annotation: Doslov k dvojjazyčné antologii české poezie 20. století (zastoupeno 65 autorů); - s průběžně zařazovanými medailony autorů (s portréty);...
Book Chapter
10
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 30, 27. 7., s. 8
Annotation: Medailon E. Pargeterové.
Article
11
In: Vyšehrad. -- ISSN 2336-7172. -- Roč. 3, 1947/1948, č. 11, 19. 2. 1948, s. 181
Annotation: Glosa o vydání antologie evropské literatury, publikace obsahuje ukázky z děl 13 autorů ČSR.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 165, 19. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 49, 27. 2., s. 4
Annotation: Zpráva o překladu Čapkovy "noetické" trilogie do angličtiny a o jejím kritickém ohlasu.
Article
14
In: Proměny (New York). -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 19, 1982, č. 1, leden, s. 35-41
Annotation: O problémech překladu románu Veletrh splněných přání do angličtiny.
Article
15
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 35, 14. 6. 1946, s. 2
Annotation: Zpráva se věnuje problematice honoráře za překlad do angličtiny, který se řídí prezidentskou proklamací z 12. 4. 1927.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 6, 1957, č. 26, 29. 6., s. 12
Annotation: Zpráva o překladu a přijetí knihy v Anglii.
Article
17
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 73, 1958, č. 213, 6. 9., s. 4
Annotation: Zpráva.
Article
18
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. [60], 1945, č. 127, 7. 10., s. 4
Annotation: Zpráva o anglickém překladu knihy J. Muchy.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 2, 1946/1947, č. 8, 8. 11. 1946, s. 2
Annotation: Zpráva o anglickém překladu Řezáčovy knihy; z vydání v Anglii v Prague Press nakonec sešlo.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 101, 30. 4., s. 5
Annotation: Recenze antologie v uspořádání a překladu P. Selvera.
Article