By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 4, 1948, č. 171, 22. 7., s. 2
Annotation: Článek o překladech české literatury do polštiny.
Article
2
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 276, 16. 11., s. 2
Annotation: Zpráva o žádanosti českých knih v Sovětském svazu.
Article
3
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 11, 1955, č. 303, 17. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o soupisu německých překladů děl klasiků české literatury za posledních 10 let, jenž vyšel v prosinci 1955 v berlínském týdeníku...
Article
4
In: Var. -- ISSN 2336-8632. -- Roč. 4, 1951, č. 19/20, 15. 2., s. 632
Annotation: Zpráva o vydání díla Zdeňka Nejedlého "Klement Gottwald" na Slovensku.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 14, 1958, č. 271, 13. 11., s. 3
Annotation: Zpráva o přeložených knihách z češtiny na rok 1958.
Article
6
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 29-30
Annotation: O prvých dvou svazcích (Genesis, Dvanáct proroků) Starého zákona.
Article
7
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 8, 1979, č. 9, listopad, s. 50-55
Annotation: Přehledová stať o vydaných knihách.
Article
8
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 9, 1980, č. 10, prosinec, s. 85-87
Annotation: Přehledová stať.
Article
9
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 92, 1977, č. 276, 22. 11., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
10
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- R. 1977, podzim, s. 1
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 43, 9. 8. 1946, s. 1
Annotation: Glosa k úrovni překladů českých děl s návrhy na zlepšení překladatelské činnosti.
Article
12
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 122
Annotation: Článek o světovém ohlasu české literatury a překladech z češtiny.
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 39, 1959, č. 24, 25. 1., s. 2
Annotation: Článek se věnuje překladům českých knih ve světě.
Article
14
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 98
Annotation: Zpráva o návštěvě českých spisovatelů v Lodži.
Article
15
In: Růst. -- ISSN 2336-8586. -- Roč. 1, 1947, č. 7/8, s. 98
Annotation: Zpráva o návštěvě českých spisovatelů v Lodži.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 33, 17. 8., s. 2
Annotation: Průběžný přehled jinojazyčných vydání českých knih.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 28, 13. 7., s. 2
Annotation: Průběžný přehled překladů z české literatury.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 25, 22. 6., s. 2
Annotation: Průběžný přehled knižních překladů z české literatury.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 2, 1989, č. 19, 11. 5., s. 2
Annotation: Průběžný přehled překladů z české literatury.
Article
20
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 13, 2. 4., příl. Kmen, č. 13, s. 2
Annotation: Přehled nových překladů z české literatury.
Article