By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 6, červen, s. 288
Annotation: Poznámka k chybám v českých překladech z bulharštiny.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 47, 1967, č. 234, 25. 8., s. 5
Annotation: Rozhovor s překladatelkou o vydaných a připravovaných titulech; též o letním slavistickém kurse pořádaném v Praze.
Article
3
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 10, s. 48-53
Annotation: Přehled.
Article
4
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 1, s. 2-5
Annotation: Rozhovor. Doplněno bio-bibliografickými poznámkami o obou autorech. Básně K. Terzijského jsou otištěny bilingvně v překladu O. Zajace na s. 9-14.
Article
5
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1970, č. 24, 17. 6., s. 10
Annotation: Přehled překladů z posledních let.
Article
6
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 47, 1961, č. 6, prosinec, s. 354-357
Annotation: Rozhovor s překladatelem a popularizátorem české literatury o vydaných i připravovaných překladech a šíření zájmu o českou a slovenskou literaturu...
Article
7
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2012, č. 1/2, s. 168-173
Annotation: Článek o překladateli D. Stefanovovi.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 20, 29. 11., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor s překladatelkou a spisovatelkou, která žije od r. 1970 v Bulharsku. S připojenou autorčinou básní Cesty a s ukázkami jejích překladů.
Article
9
In: Český dialog. -- ISSN 1210-2784. -- R. 2001, č. 3, březen, s. 17
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 13, 2000, č. 290, 14. 12., s. 20
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
11
In: Bulharsko ve výstavbě. -- ISSN 0407-8039. -- Roč. 12, 1963, č. 2, březen/duben, s. 5
Annotation: O překladech z jeho díla do bulharštiny a o bulharské literatuře zabývající se J. F.
Article
12
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2014, č. 1, s. 91-92
Annotation: Projev B. Volkové na univerzitě v Sofii u příležitosti vydání překladu její sbírky.
Article
13
14
15
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 14, 2001, č. 103, 3. 5., s. 20
Annotation: Rozhovor s bulharským bohemistou, hlavně o bulharských vydáních děl českých autorů.
Article
16
In: Štafeta. -- Roč. 7, 1975, č. 1, s. 13-15
Article
17
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2012, č. 1/2, s. 74-82
Annotation: Studie o překladech antroponym v Povídkách malostranských.
Article
18
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2012, č. 3/4, s. 97-102
Annotation: Bibliografie bulharských překladů V. Havla.
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 10, 2014, č. 1, s. 30
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladu povídky T. Dimovové Vlak do Emauz (s. 26-30). D. Bernstein se narodil v r. 1980.
Article
20
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2014, č. 1, s. 91
Annotation: Zpráva o návštěvě Bronislavy Volkové na univerzitě v Sofii.
Article