By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hankó, Ludmilla B., Heé, Veronika, 1946-
Published Budapest : Magyarországi Eszperantó Szövetség, 2003
Annotation: Dějiny české literatury, s částmi: V. Heé, A cseh irodalom története a kezdetektöl a 19. század végéig (s. 9-563); L. B. Hankó, A huszadik...
Book
2
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 10, prosinec, s. 127-128
Annotation: Mj. o publikování českých a slovenských autorů v maďarských časopisech.
Article
3
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 2, 1955, č. 4, duben, s. 181
Annotation: Přehledový článek.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 7, 1963, č. 3, březen, s. 111-112
Annotation: O problémech literatury pro mládež v Maďarsku.
Article
5
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 6, 1977, č. 4, duben, s. 125-126
Annotation: Mj. o maďarských překladech děl české a slovenské literatury.
Article
6
7
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 48, 2013, č. 8, s. 15-30
Annotation: Rozhovor o životě a překladatelském díle KW. Připojena bio-bibliografická poznámka "Karol Wlachovský" a redakční poznámka.
Article
8
In: Zpravodaj Šrámkovy Sobotky. -- ISSN 1212-7906. -- R. 1979, č. 10/12, říjen/prosinec, s. 59
Annotation: Glosa k zastoupení F. Š. v antologii.
Article
9
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 9, 20. 9., s. 717
Annotation: Recenze výboru nazvaného Básně noci.
Article
10
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 8, s. 13
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u eseje Národní siloprostor (s. 7-13).
Article
11
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 8, 2012, č. 11, s. 33
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěných úryvků z románu Á. Bodora Pach našich nejbližších (s. 29-33).
Article
12
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 48, 1979, č. 1, s. 94-96
Annotation: Recenze výborů obsahujících též slovakistické a bohemistické stati.
Article
13
In: OS - Fórum občianskej spoločnosti. -- Roč. [5], 2001, č. 1, leden, s. 67-68
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Pedagogika. -- ISSN 0031-3815. -- Roč. 22, 1972, č. 1, s. 119-122
Annotation: Recenze edice prací J.A.K., napsaných v Blatném Potoku.
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 8, s. 33
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u zrcadlově otištěného překladu básně B. Csorbyho Věštby.
Article
16
In: Rukopis. -- ISSN 1801-7630. -- Roč. 3, 2008, č. 5, s. 90-94
Annotation: Autorský komentář k překladu básně S. Borbélyho.
Article
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 8, s. 18
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladu ukázky (Turecké zrcadlo, s. 14-18) z románu V. Horvátha.
Article
18
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 8, s. 31
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u otištěného překladu ukázky z románu F. Barnáse Jiná smrt (s. 28-31).
Article
19
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 8, s. 21
Annotation: Bio-bibliografická poznámka u překladu ukázky (s. 19-21) z románu A. Kuncze Černý klášter.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 8, 1959, č. 48, 28. 11., s. 12
Annotation: Zpráva o vydání úplného překladu G. Végha v bratislavském nakladatelství.
Article