By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 22. 1., s. C7
Annotation: Zpráva o vydání rakouského časopisu, jehož dvojčíslo 129/130 je věnované české literatuře.
Article
2
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 29, březen, s. 62-64
Annotation: Informativní článek o dvojčísle rakouského časopisu věnovaném české literatuře.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 39, 2004, č. 4, s. 89-90
Annotation: Recenze rakouského časopisu, jehož dvojčíslo 129/130 je věnované české literatuře.
Article
4
In: Prager Zeitung. -- ISSN 1211-6998. -- Roč. 10, 2001, č. 11, 15. 3., Literatur-Beilage zur Leipziger Buchmesse, s. 16
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 22, 2011, č. 4, 17. 2., s. 13
Annotation: Poznámka o úskalí překladů z němčiny.
Article
6
In: Divadlo. -- Roč. 14, 1963, č. 1, leden, s. 26-37
Annotation: Zkráceny překlad studie Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodukzierbarkait.
Article
7
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 14, 1967, č. 2, únor, s. 1-9
Annotation: Úryvky z poslední kapitoly knihy O nezbytnosti umění.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 19, 1963, č. 36, 10. 2., s. 4
Annotation: O čtenářské potřebě poezie; s citacemi z dopisů čtenářů.
Article
9
In: Kalmanach. -- ISBN 978-80-904798-5-2. -- R. 2014/2015, č. 9, s. 91
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o překladatelce otištěného textu G. Leutelta Horské lesy.
Article
10
In: Orientace. -- ISSN 0474-6473. -- Roč. 2, 1967, č. 6, s. 50-54
Annotation: Přednáška u příležitosti Rozprav o humanismu (Salzburg 28. 8. 1967).
Article
11
12
by Belting, Hans, 1935-
Published Praha : Mladá fronta, 2000.
Annotation: Esej profesora vědy o umění a teorie médií na Státní vysoké školeumělecké tvorby v Karlsruhe H. B., s autorskou Předmluvou (s. 7-13) a s částmi:...
Book
13
by Fischer, Ernst, 1899-1972
Published Praha : Československý spisovatel, 1963.
Annotation: Kniha obsahuje dvě studie z roku 1962 Odcizení, dekadence, realismus a Umění a socialismus.
Book
14
by Jens, Walter
Published Praha : Odeon, 1967.
Annotation: Tři dialogy o genezi románu.
Book
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 18, 4. 11., s. 15
Annotation: Poznámka k otištěnému textu Vrhač nožů (s. 14-15) z rukopisu, který byl anonymně zaslán do redakce Labyrintu (kniha se připravuje k vydání).
Article
17
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 14, 2003, č. 112, 15. 5., s. C10
Annotation: Článek o edici.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 27, 1979, č. 4, s. 330-339
Annotation: Přeloženo z anglické verze, která je opravenou podobou původně německé knihy.
Article
19
Published Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1997
Annotation: S poznámkou k českému vyd. (s. [408]); s rejstříkem.
Book
20
In: Knižní kultura. -- ISSN 0452-1382. -- Roč. 2, 1965, č. 7, 30. 7., s. 302
Annotation: Článek.
Article