By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor o zájmu o jazyky a překládání, o jeho působení na univerzitě v Bukurešti a o životě v Rumunsku.
Article
2
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- R. 1998, č. 38, [září], s. 83-87
Annotation: Proneseno autorem 23. 1. 1998 v Českém kulturním centru v Bukurešti u příležitosti rumunského vydání knihy; s úvodní redakční poznámkou.
Article
3
online
Webarchiv
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 7, 2014, č. 27, 24. 3., s. 29
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk poezie A. Mizumschi v překladu J. Lukešové (s. 26-29).
Article
4
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 163-169
Annotation: Esej.
Article
5
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 12, s. 47-51
Annotation: Studie.
Article
6
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 12, 1999, č. 144, 22. 6., s. 15
Annotation: O akcích, převážně filmových, připravených Českým centrem v Bukurešti.
Article
7
In: Labyrint revue. -- ISSN 1210-6887. -- R. 2010, č. 27/28, s. 170-174
Annotation: Esej.
Article
8
In: Rovnost. -- ISSN 0862-7967. -- Roč. 68, 1952, č. 66, 18. 3., s. 5
Annotation: Básně.
Article
9
In: Knihy 98. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 8, 1998, č. 8, 9. 3., s. 5
Annotation: Redakční rozhovor s M. V. o přijetí jeho románu v Rumunsku (rumunský překlad vychází v těchto dnech).
Article
10
online
Webarchiv
In: H_aluze. -- ISSN 1803-8077. -- Roč. 6, 2013, č. 24, léto, s. 34
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o KM doprovázející otisk veršů A. Boldeanu v jeho překladech (s. 32-34).
Article
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 17, 18. 10., s. 8
Annotation: Anketa ve které čeští překladatelé vzpomínají na veletrh Svět knihy (Praha, 17.-20. 5. 2012), jehož čestným hostem bylo Rumunsko.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 20, 2009, č. 19, 12. 11., s. 3
Annotation: Glosa; výbor připravila a přeložila L.-V. Našincová.
Article
13
In: Křesťanská revue. -- ISSN 0023-4613. -- Roč. 77, 2010, č. 3, červen, s. 40-41
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského. -- ISSN 0232-0878. -- Roč. 20, 1961, č. 2, říjen, s. 241
Annotation: Recenze Vybraných textů, vydaných I. Antohim, který též napsal rozsáhlý úvod.
Article
15
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 9, 2013, č. 7, s. 42-45
Annotation: Rozbor.
Article
16
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 2, 1973, č. 7, září, s. 94
Annotation: Glosa o rumunském výboru v překladu V. Teodoresca.
Article
17
In: Plav. -- ISSN 1802-4734. -- Roč. 16, 2020, č. 10, s. 51-53
Annotation: Povídka A. Potcoava; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 53).
Article
18
In: Paměti. -- s. 539-549
Annotation: Doslov; - s Přehledem vybraných osobností rumunského kulturního a politického života, o nichž je v Pamětech zmínka (s. 551-567), s rejstříkem...
Book Chapter
19
online
In: OKO Kosmasu [online]. -- 7. 10. 2015
Annotation: Zpráva o udělení Ceny Josefa Jungmanna J. Našinci; připojena ukázka.
Article
20
In: Slovanský přehled. -- ISSN 0037-6922. -- Roč. 96, 2010, č. 1/2, s. 133-160
Annotation: Přehledová studie, mj. též ke kulturním (a literárním) stykům.
Article