By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Národní práce. -- R. 1941, č. 7, 8. 1., s. 8
Annotation: Několik otázek majiteli půjčovny knih: Z jakých vrstev pochází většina čtenářů, kteří jsou nejpilnější čtenáři, jaké knihy se čtou...
Article
2
...půjčovny...
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 27, 2017, č. 269, 21. 11., s. 12-13
Annotation: Článek o půjčovně rodinných loutkových divadel pro domácí loutková představení. Divadla je možné si zapůjčit v Muzeu loutek v Plzni.
Article
3
In: Česká osvěta. -- ISSN 1803-0831. -- Roč. 2 (40), 1947, č. 6/7, červen/červenec, s. 314-315
Annotation: Výběr glos a komentářů k literárnímu životu. Citována pasáž z projevu E. Beneše o významu spisovatelů pro kulturní život národa, zmíněn...
Article