By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"památkové objekty" » "památkové objekt", "památkové objektu"
1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 13, 27. 6., s. 13
Annotation: Úvaha reagující na zprávu o chystaném prodeji vily K. Čapka.
Article
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 28, 2015, č. 212, 10. 9., s. 11
Annotation: Kritika ministerstva kultury za neschopnost jeho úředníků řešit žádosti občanů, což autor dokládá konkrétním příkladem komunikace s MK...
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 291, 14. 12., s. 2
Annotation: Zpráva o kolaudaci domu bratří Čapků v Budislavi na Svitavsku.
Article