By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...paměti...
In: Čtenář. -- ISSN 0011-2321. -- Roč. 43, 1991, č. 6, s. 198-201
Annotation: Přehled.
Article
2
...paměti...
In: Národní listy. -- Roč. 49, 1909, č. 168, 20. 6., s. 9; č. 175, 27. 6., s. 9
Article
3
...paměti...
In: Lidové noviny. -- Roč. 47, 1939, č. 603, 1. 12., s. 6
Annotation: O různých literárně bezcenných pamětech sportovců, které jsou v poslední době vydávány.
Article
4
...paměti...
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2004, č. 77, 20. 4., s. 9
iHned.cz [online]. -- 20. 4. 2004
Annotation: Článek o memoárové literatuře vycházející v Česku v 90. letech 20 století
Article
5
...paměti...
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 13, s. 15
Annotation: Rozhovor se zpěvákem, též o jeho nové knize vzpomínek.
Article
6
...paměti...
In: Knihkupec a nakladatel. -- ISSN 1211-4154. -- Roč. 1 (15), 1996, č. 2, listopad, s. 13; č. 3, prosinec, s. 12
Annotation: Přehledová stať o publikovaných i nepublikovaných nakladatelských pamětech a monografiích o nakladatelích po roce 1948.
Article
7
...paměti...
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2006, č. 12, květen, s. 63
Annotation: Poznámka k otištěným úryvkům z různých pamětí (s. 63-66).
Article
8
...paměti...
In: Splav!. -- R. 2000, 4. 7., s. 3-4
Annotation: Úvaha o smyslu a pravdivosti pamětí.
Article
9
...paměti...
In: Nedělní noviny. -- ISSN 1212-6713. -- Roč. 1, 1999, č. 5, 14. 11., s. 23
Annotation: Glosa o nadprodukci knih pamětí.
Article
10
...paměti...
In: Čin. -- Roč. 1, 1929/1930, s. 204
Annotation: Stručný přehled současné memoárové literatury a chystaných edicí historických memoárů.
Article
11
...paměti...
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. 34, 2002, č. 30, 23. 7., s. 8-9
Annotation: Pořad Rozhlasová Akademie třetího věku; o pamětech K. Hoffbauerové.
Article
12
...paměti...
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 7. 4., s. 5
Annotation: Mj. o diskusním televizním pořadu o literatuře Třistatřicettři (red. J. Schmid a J. Lukeš), jehož první díl se týkal žánru hereckých memoárů...
Article
13
...paměti...
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 38, 2001, č. 2, s. 160-175
Annotation: Biografická stať o autorovi vzpomínky otištěné na s. 164-175.
Article
14
...paměti...
In: Český lid. -- ISSN 0009-0794. -- Roč. 50, 1963, č. 2, březen, s. 114-120
Annotation: Stať.
Article
15
...paměti...
In: Čas. -- Roč. 25, 1911, č. 125, 7. 5., s. 5
Annotation: V letech 1876-1882 vycházely Mošnovy velmi oblíbené Solové výstupy, v poslední době začal J. R. Vilímek vydávat Paměti Mošnovy. Mošna Jindřich.
Article
16
...paměti...
In: České slovo. -- Roč. 19, 1927, č. 124, 25. 5., s. 4
Annotation: O prvním dílu Benešových Pamětí, jenž vyjde na podzim tohoto roku. Beneš Edvard.
Article
17
...paměti...
In: České slovo. -- Roč. 16, 1924, č. 265, 8. 11., s. 4
Annotation: O chystaném vydání pamětí pana: Zákrejs František, význačného zjevu našeho kulturního života minulého století.
Article
18
...paměti...
In: České slovo. -- Roč. 22, 1930, č. 117, 18. 5., s. 11
Annotation: Vyjdou tiskem v nakladatelství Fr. Borového v Praze. Klášterský Antonín.
Article
19
...paměti...
In: Večerník Ranních novin. -- R. 1938, č. 22, 10. 11., s. 3
Annotation: O knize: Paměti babičky Kavalírové, které vyšly v Bílých knihách u F. Topiče v Praze. Kavalírová.
Article
20
...paměti...
In: Národní listy. -- Roč. 62, 1922, č. 251, 13. 9., s. 1
Annotation: Ukázka z knihy vzpomínek na: Fügner Jindřich.
Article