By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 8, 1997/1998, č. 1, září 1997, s. 21-22
Annotation: Jubilejní medailon A. L.-S.; připojena bibliografie Soupis prací PhDr. Aleny Svobodové-Louženské, CSc., za roky 1971-1995 (s. 22-25).
Article
2
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 29, 1973, č. 71, 24. 3., Nedělní příloha Práce, č. 12, s. 2
Annotation: Fejeton o píšících učitelích; k 60. výročí založení časopisu Úhor.
Article
3
Published Brno : MZK : Pedagogická knihovna, 1994.
Annotation: Bibliografický soupis; se seznamem excerpovaných časopisů, novin a sborníků, s rejstříkem autorů.
Book
4
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [46], 2014, č. 5, 28. 1., s. 4-6
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 194-196
Annotation: Nekrolog k úmrtí jazykovědce, bohemisty a pedagoga V. Styblíka.
Article
6
Published Brno : Moravská zemská knihovna - Pedagogická knihovna, 1999
Annotation: Bibliografický soupis (s. 11-108, 1355 zázn.); s Předmluvou (s. 5), se Seznamem excerpovaných časopisů, novin, sborníků a publikací (s. 7-9),...
Book
7
Published Brno : Moravská zemská knihovna, 2002
Annotation: Bibliografický soupis (s. 9-107, 1072 zázn.); s Předmluvou (s. 4), se Seznamem excerpovaných časopisů, novin, sborníků a publikací (s. 5-8), s...
Book
9
online
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 27, 2016, č. 23, 28. 1., příl. Magazín Dnes, č. 4, s. 22-26
Magazín Dnes. -- 26. 5. 2016
Annotation: Rozhovor s M. Hoznauerem, mj. o jeho níže zmíněné knize, stáří a jeho pedagogické praxi; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 24); s fot.
Article
10
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 25, 2016, č. 7, 29. 3., s. 15
Annotation: Rozhovor.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 4, 1955, č. 35, 27. 8., s. 10
Annotation: Medailon k jubileu 30. 8.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 3/4, s. 91-93
Annotation: Jubilejní vzpomínka a rozhovor.
Article
13
In: Ranní list. -- R. 1848, č. 46, 23. 11., s. 184
Annotation: K žádostem uchazečů o české gymnazijní profesury se uvádí, že byly předloženy guberniu. Příště musí každý uchazeč složit zkoušku...
Article
14
In: Z Českého ráje a Podkrkonoší. -- ISSN 1211-975X. -- Sv. 8, 1995, s. 243-247
Annotation: Medailón; též o literární činnosti J. D. (19. 6. 1859 - 11. 2. 1933); se soupisem použité literatury a pramenů.
Article
15
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 52, 2015, č. 3, s. 220-221
Annotation: Medailon G. Smetany.
Article
16
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 28, 2017, č. 17, 27. 4., s. 53
Annotation: Knižní tip.
Article
17
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 2, 2001, č. 2, únor, s. [5]-[6]
Annotation: Básně ze sbírek "Smíšené pocity" a "Zlomyslná flétna", které vyšly nákladem autora; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 5).
Article
18
Published Praha : Literární archiv Památníku národního písemnictví, 1998.
Annotation: Soupis fragmentu osobního fondu; s úvodním medailonkem (s. 1); s oddíly: Korespondence vlastní, Rukopisy cizí, Tisky a výstřižky.
Book
19
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 39, 1999, č. 26, 30. 6., s. 8
Annotation: Rozhovor s V. K., mj. o jeho literárních láskách a situaci na knižním trhu.
Article
20
In: Český jazyk. -- ISSN 1803-2176. -- Roč. 5, 1955, č. 10, prosinec, s. 329-333
Annotation: Biografický portrét jazykovědce a pedagoga V. Šmilauera.
Article