By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
"poetika" » "politika", "polemika"
1
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1986, č. [2], únor, s. [66]-[67]
Annotation: Poetická próza.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 5, 1994, č. 2 (20), s. 110
Annotation: Výběr z úvah. S biografickou poznámkou (s. 111, podepsáno R. V.).
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 2, 1993, č. 13, 22. 6., s. 1-2
Annotation: Úvaha o potřebnosti poezie.
Article
4
In: Kritický sborník. -- ISSN 0862-819X. -- Roč. 13, 1993, č. 2, s. 1-9
Annotation: Úvaha přednesená v Mánesu, publikovaná ve Volných směrech 30, 1933-34, s. 229-239.
Article
5
In: Notes. -- ISSN 1213-5623. -- R. 1990/1991, č. 1, prosinec, s. 26; únor, s. 18
Annotation: Drobné úvahy.
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 53, 1992, č. 3, srpen, s. 161-170
Annotation: Studie o zvukové stránce verše.
Article
7
8
In: Duha. -- ISSN 0862-1985. -- Roč. 7, 1993, č. 1, jaro, 3. s. obálky
Annotation: Fejeton o básnické tvorbě.
Article
10
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 19, 1990, č. 2, únor, s. 3-9
Annotation: Esej.
Article
11
In: Semafórum. -- ISSN 0862-8475. -- R. 1990, č. 3/4, listopad/prosinec, s. 9-10
Article
12
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 41, 15. 10., příl. Kmen, č. 41, s. 1
Annotation: Úvodník o literárním pojmu.
Article
13
14
In: A - almanach autorů. -- ISSN 0862-8394. -- R. 1991, č. 1, s. 235-236
Annotation: Úvaha o podstatě poezie hledající odpověď na otázku: co je to vlastně báseň.
Article
15
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 4-7
Annotation: Esej; předmluva k: Velikonoční almanach poesie, Brno 1947.
Article
16
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 16, 1990/1991, č. 8, [duben 1991], s. 40-45
Annotation: Esej.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 2, 1991, č. 32, 8. 8., s. 4
Annotation: Esej.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 36, 5. 9., s. 6
Annotation: S poznámkou o dosud nevydaném výboru z přednášek J. Mukařovského.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 2, 1991, č. 39, 26. 9., s. 6-7
Annotation: Esej; přetištěno z: Pásmo, 1, 1925, č. 13-14. V poznámce mj. o připravovaném výboru z díla R. J. Poetická funkce, Praha, Odeon.
Article
20
In: Akord. -- ISSN 0862-6715. -- Roč. 17, 1991/1992, č. 4, [prosinec 1991], s. 23-28
Annotation: Esej (přetištěno z: Akord, 8, 1941, s. 262-266); poznámka Z. Rotrekla o Zahradníčkově esejistice přetištěna ze samizdatu: Host, č. 5,leden/říjen...
Article